Nawigacja

Aktualności

Modernizacja lądowiska dla helikopterów sanitarnych w ZOZ MSW w Lublinie ukończona!

Data publikacji 09.08.2013

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie zakończył realizację projektu „Modernizacja lądowiska dla helikopterów sanitarnych”  w ramach Działania 12.1 - Rozwój systemu ratownictwa medycznego Priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Przedmiotem projektu była kompleksowa modernizacja lądowiska dla helikopterów sanitarnych przy SP ZOZ MSW w Lublinie.

W  marcu 2013 r. na terenie dotychczasowego lądowiska rozpoczęły się prace przygotowawcze obejmujące swoim zakresem: wycinkę drzew występujących na terenie posesji przy ul. Grenadierów 3 . Następnie rozpoczęto prace budowlane polegające na:  wykonaniu płyty żelbetowej o płaszczyźnie przyziemia 15x15 m otoczone trawiastym polem wzlotów o wymiarach 40x65 m, wokół pola wzlotów powstała opaska  z kostki brukowej o szerokości 1 m. Ponadto wykonano zjazd z płyty lądowiska z kostki brukowej wraz z pasem jezdno-pieszym po bokach zakończonych obrzeżem chodnikowym, oraz oświetlenie nawigacyjne. Dokonano również nasadzeń rekompensacyjnych drzew i krzewów.

Inwestycję zrealizowała firma MAWILUX Spółka Akcyjna z siedzibą w Ładach.

Całkowita wartość projektu wyniosła 330 685,50 PLN w tym wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wyniosła 281 082,67  PLN.

Z dniem 24.06.2013 r. lądowisko przy SP ZOZ MSW w Lublinie decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zostało wpisane do ewidencji lądowisk pod nr rejestracyjnym 222 jako lądowisko do startów lądowań w dzień i w nocy statków powietrznych o całkowitej masie startowej MTOM do 5700 kg i max długości śmigłowca do 20 m.

Dzięki inwestycji SP ZOZ MSW w Lublinie spełnia obecnie wszystkie wymogi  stawiane systemowi ratownictwa medycznego, podnosząc tym samym poziom bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej w całym regionie.

Uroczyste otwarcie lądowiska dla helikopterów sanitarnych przy SP ZOZ MSW w Lublinie odbyło się dziś (09 sierpnia 2013 r.) o godz. 12.00.

 

do góry