Nawigacja

Aktualności

"Sprzedawaj odpowiedzialnie" - Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze współorganizatorem konferencji o przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Data publikacji 13.12.2013

W dniu 18 grudnia o godz.10 w  Centrum  Usług Medycznych i Profilaktyki  Zdrowotnej w Kowarach ul. Górnicza 22 odbędzie się KONFERENCJA poświęcona przedstawieniu i omówieniu wyników działań Stowarzyszenia AZYMUT ZDROWIE podjętych  w ramach realizacji zadania publicznego : Ochrona   zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi „SPRZEDAWAJ ODPOWIEDZIALNIE”

Na konferencji postaramy się odpowiedzieć na pytanie:

Czy w jeleniogórskich sklepach sprzedawcy respektują prawo i sprawdzają wiek młodo wyglądającej osoby dokonującej zakupu alkoholu?

Ze względu na przytoczone niżej dane statystyczne :.

 1. 68% 15-letnich chłopców i 54% 15-letnich dziewcząt piło alkohol w ciągu ostatniego miesiąca,
 2. 58% 15-latków i 43% 15-latek upiło się w ciągu ostatniego roku.
 3. 39% 15-latków i 22% 15-latek upiło się w ciągu ostatniego miesiąca.
 4. Co 10 dziecko po wypiciu alkoholu uczestniczyło w bójce lub sprzeczce.
 5. Wypadek lub uszkodzenie ciała po wypiciu alkoholu spotkało 5% dzieci.
 6. Niechciane kontakty seksualne oraz kontakty seksualne bez antykoncepcji ma po spożyciu alkoholu co dwudziesty 15-latek.
 7. Ostatnie lata to okres bardzo agresywnej ofensywy marketingowej przemysłu alkoholowego promującego picie polskich nastolatków. Analizy rynkowe pokazują, że zwiększenie konsumpcji piwa przez 15-19-latków jest podstawowym źródłem przyrostu dochodów tego przemysłu.

Celowym stało się sprawdzenie na terenie Jeleniej Góry skali zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim oraz dążenie do wyeliminowania sytuacji sprzedaży bez żądania okazania dokumentu tożsamości od osób wyglądających młodo.

ZAŁOŻENIA :

 1. Próba zakupu alkoholu przez osobę wyglądającą na nieletnią czyli zakup alkoholu przez nasz Zespół , w skład którego wchodzi specjalista psychoterapii uzależnień lub instruktor terapii uzależnień  oraz jego podopieczny , osoba która w danym roku kalendarzowym ukończyła 18 lat  lecz jej wygląd budzi wątpliwości co do pełnoletniości.
 2. Integracja działań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , stowarzyszenia Azymut Zdrowie i SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW- Poradni Leczenia Uzależnień, która powinna doprowadzić do uzyskania  odpowiedzi na pytania :
 • jak sprzedawcy podchodzą do kontroli dokumentów młodych osób?
 • czy osoby postronne reagują gdy alkohol kupuje młodo wyglądająca osoba a sprzedawca nie domaga się przedłożenia dokumentu potwierdzającego wiek
 • oraz na wiele innych pytań, dotyczących kontaktów młodzieży z alkoholem.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w przedsięwzięciu.

W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele różnych środowisk, w tym sprzedawcy alkoholu . właściciele restauracji, barów i sklepów, pedagodzy, kierownicy burs, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  lokalne władze, pracownicy służb społecznych, policji, straży miejskiej, pracownicy PLU SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze, oraz lokalne media.

 

do góry