Nawigacja

Aktualności

Wizyta studyjna dziennikarzy z Ukrainy w CSK MSW

Głównym celem wizyty jest zapoznanie ukraińskiej opinii publicznej z obrazem współczesnej Polski ze szczególnym uwzględnieniem sukcesu gospodarczego polskiej transformacji (prezentacja polskiej służby zdrowia pod kątem reform przeprowadzonych w dobie transformacji RP; prezentacja szkolnictwa wyższego – reforma, ukraińscy studenci na polskich uczelniach; rozwój ekonomiczny regionów wschodnich; rozbudowa infrastruktury - drogi, obiekty użyteczności publicznej, wykorzystanie funduszy UE w perspektywie budżetowej 2014 – 2020).

W ramach wizyty studyjnej goście spotkali się z przedstawicielami Centralnego Szpitala Klinicznego MSW' gdzie rozmawiano  na temat pomocy udzielanej Ukraińcom poszkodowanym w wyniku starć w tym regionie.

 

do góry