Nawigacja

Aktualności

Otwarcie oddziału udarowego w SP ZOZ MSW w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Na początku 2015 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego został otwarty oddział udarowy.

Wyremontowany oddział udarowy posiada miedzy innymi sześć w pełni monitorowanych stanowisk intensywnego nadzoru chorych z udarem oraz łóżka wczesnej opieki poudarowej.

W dniu 16 stycznia 2015 r. Przemysław Daroszewski, Dyrektor SP ZOZ MSW w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego oraz prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski, Kierownik Kliniki Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego z Pododdziałem Leczenia Udarów udzielili wywiadu w programie „Poranek WTK”. Podczas wywiadu przedstawiono informacje o działającym w SP ZOZ MSW w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego oddziale udarowym oraz poruszono problem udarów w perspektywie profilaktycznej i sposób postępowania w przypadku ich wystąpienia.

Wywiad można obejrzeć tutaj 

do góry