Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze zaprasza do udziału w V Lubuskiej Konferencji Diabetologicznej

Data publikacji 13.09.2016

Konferencja odbędzie się 15 października 2016 roku w Łagowie

Celem Konferencji jest przedstawienie i popularyzowanie zasad kompleksowej opieki diabetologicznej prowadzonej przez interdyscyplinarne zespoły w oparciu o aktualnie obowiązującą wiedzę. Intencją organizatorów jest, aby Konferencja ta stała się dla jej uczestników forum wymiany doświadczeń. W konferencji mogą wziąć udział lekarze wszystkich specjalności, pielęgniarki, a także profesjonaliści ze wszystkich dziedzin zaangażowanych w proces leczenia cukrzycy i jej powikłań. Uczestnikom Konferencji przysługiwać będą punkty edukacyjne. Udział w części naukowej konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji

Więcej o SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

do góry