Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach podpisł porozumienie o współpracy z Politechniką Opolską

Data publikacji 26.05.2017

W dniu 31 marca 2017 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach podpisano porozumienie o

współpracy pomiędzy Szpitalem a Politechniką Opolską. Porozumienie ze strony szpitala podpisał dyrektor Mariusz Grochowski, a ze strony opolskiej uczelni

Rektor prof. dr hab. Marek Tukiendorf.

Podpisane porozumienie umożliwia realizację praktyk zawodowych, zajęć klinicznych oraz badań naukowych studentom, a także pracownikom szpitala i Politechniki Opolskiej.

Dzięki temu studenci uzyskają pełne przygotowanie zawodowe do przyszłej pracy w zawodzie fizjoterapeuty, a pracownicy placówki oraz uczelni zyskają dostęp do nowoczesnej aparatury umożliwiającej prowadzenie badań naukowych w zakresie rehabilitacji w chorobach płuc, chorobach układu krążenia, dysfunkcji narządu ruchu.

Porozumienie to jest efektem wieloletniej współpracy pomiędzy obiema instytucjami. Inicjatorami podpisania porozumienia stali się pracownicy szpitala i opolskiej uczelni: dr hab. prof. nadzw. Jan Szczegielniak, kierownik Działu Usprawniania Leczniczego Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach oraz kierownik Katedry Fizjoterapii Klinicznej Instytutu Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii PO, oraz  dr hab. prof. nadzw. Mariusz Migała – zastępca kierownika DUL i kierownik Katedry Podstaw Fizjoterapii wspomnianego wydziału. Należy dodać, że fakt utworzenia w SP ZOZ MSWiA w Głuchołazach instytutu naukowo-dydaktycznego jest dużą nobilitacją dla Głuchołaz i potwierdza wysoki poziom świadczonych usług w Szpitalu resortu spraw wewnętrznych.

 

do góry