Nawigacja

SP ZOZ MSWiA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi


Rodzaj
szpital
Posiadane certyfikaty
-
Otrzymane nagrody i wyróżnienia
2013 – Najlepszy Szpitalny Zespół Ratownictwa Medycznego uczestniczył w Otwartych Mistrzostwach Ziemi Podlaskiej uzyskując najlepszy wynik w X Rajdzie Ratownictwa Medycznego Supraśl; 2014 – 2. miejsce dla Szpitalnego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Otwartych Mistrzostwach Ziemi Podlaskiej

Informacje o podmiocie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA funkcjonuje przy ulicy Bartosza Głowackiego 10 w Katowicach od 1947 r. Od początku obiekt pełnił funkcje placówki ochrony zdrowia resortu spraw wewnętrznych. Budynki, w których mieszczą się komórki jednostki, są obiektami objętymi opieką konserwatora zabytków – budynek zbudowany w okresie międzywojennym pierwotnie przeznaczony był na koszary Policji Konnej. Kompleks szpitala i przychodni jest wydzieloną częścią dawnych koszar.

Misja szpitala brzmi „Szpital otwarty dla każdego”.

W SP ZOZ MSWiA w Katowicach funkcjonuje szpital wieloprofilowy. W Szpitalu udzielane są świadczenia stacjonarne z zakresu: chirurgii ogólnej, nefrologii, chorób wewnętrznych, ginekologii i leczenia zaburzeń nerwicowych. Ponadto, udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu psychiatrii w ramach dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych. W Szpitalu funkcjonuje stacja dializ. Przy szpitalu działa przychodnia, w której działa 13 poradni specjalistycznych.

Szpital znany jest w regionie jako placówka przyjazna pacjentom, zawsze gotowa do udzielenia pomocy. Szpital położony jest w centralnej dzielnicy Katowic w bezpośredniej bliskości Parku Kościuszki.

Zakład prowadzi działalność leczniczą również w Częstochowie, Bielsku Białej i Cieszynie. W Częstochowie mieści się filia oddziału szpitalnego chorób wewnętrznych oraz przychodnia z gabinetami Podstawowej Opieki Zdrowotnej i poradniami specjalistycznymi. W Bielsku Białej oraz Cieszynie mieszczą się gabinety podstawowej opieki zdrowotnej.

Szpital bierze udział w realizacji następujących programów zdrowotnych:

 1. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 2. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii,
 3. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV,
 4. Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce,
 5. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Działania realizowane w ramach programów zdrowotnych (porady, edukacja, pomoc psychologiczna, treningi relaksacyjne) kierowane są głównie do funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych.

Szpital i Przychodnie spełniają wymogi w zakresie przystosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.

Co nas wyróżnia

Uczestnictwo w zawodach Zespołów Ratownictwa Medycznego jest jedną z form motywacyjnego podnoszenia kwalifikacji ratowników medycznych. Jako jedna z nielicznych spośród jednostek podległych MSWiA, Szpital posiada umowę z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym, na podstawie której realizuje wyjazdy karetek „S” i „P” na terenie centrum Katowic. Łącznie Szpital posiada pięć karetek, które obsługują Pogotowie Ratunkowe, transport medyczny oraz zabezpieczenie wizyt i imprez masowych. Od 2003 roku Zespół Ratownictwa Medycznego SP ZOZ MSWiA w Katowicach uczestniczy w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym, w których uzyskuje certyfikaty ukończenia zawodów.Informacje dla pacjentów

Oddziały

 • Oddział Chorób Wewnętrznych z Intensywną Terapią Kardiologiczną
 • Oddział Chirurgii Ogólnej z częścią urazową
 • Oddział Ginekologii
 • Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ
 • Oddział Leczenia Nerwic
 • Dzienny Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Poradnie

Przychodnia w Katowicach, przy ul. Kilińskiego 23
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • Poradnia Leczenia Schorzeń Tarczycy
 • Poradnia Nefrologiczna
 • Poradnia Chirurgiczna
 • Poradnia Ortopedyczna
 • Poradnia Ginekologiczna
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Laryngologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Pulmonologiczna
 • Poradnia Medycyny Pracy
 • Poradnia Stomatologiczna
 • Poradnia Badań Profilaktycznych
Przychodnia w Częstochowie, przy ul. Kopernika 38
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • Poradnia Chirurgiczna
 • Poradnia Ginekologiczna
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Laryngologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Badań Profilaktycznych
Podstawowa Opieka Zdrowotna w Cieszynie, Plac Wolności 8
Podstawowa Opieka Zdrowotna w Bielsku-Białej, ul. Krasickiego 12a

Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe

 • Pracownia Endoskopii w Katowicach
 • Pracownia RTG w Katowicach
 • Pracownia Tomografii Komputerowej w Katowicach
 • Pracownia USG w Katowicach i Częstochowie
 • Pracownia Audiometrii w Katowicach i Częstochowie
 • Pracownia EKG w Katowicach
 • Zakład Fizjoterapii w Katowicach
 • Laboratorium Analityczne w Katowicach

Inne komórki organizacyjne, udzielające świadczeń zdrowotnych 

 • Stacja Dializ

Kierownictwo

dr n. med. Piotr Grazda – Dyrektor

Tadeusz Zadęcki – Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-technicznych

Beata Będkowska – Naczelna Pielęgniarka

Barbara Rusnarczyk – Główna Księgowa

Kontakt

ul. Bartosza Głowackiego 10
40-052 Katowice

tel. 32-782-72-00, 32-782-73-05

fax: 32+782-73-05

zozmsw@zozmsw.katowice.pl

strona internetowa

Godziny otwarcia

Array
do góry