Służba Zdrowia MSWiA SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie - SP ZOZ MSWiA -

Nawigacja

SP ZOZ MSWiA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie


Rodzaj
szpital
Posiadane certyfikaty
Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 ważny do 27.03.2017 r., Certyfikat Akredytacyjny ważny do 2018 r.
Otrzymane nagrody i wyróżnienia
-

Informacje o podmiocie

Historia szpitala rozpoczyna się w lutym 1945 roku utworzeniem ambulatorium, które stało się podwaliną dla działającego do dziś SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie. Uroczyste otwarcie nowo wybudowanego szpitala przy ulicy Krakowskiej nastąpiło w kwietniu 1958 roku. Był to najnowocześniejszy szpital w Rzeszowie, w którym oddziały były ściśle powiązane z częścią ambulatoryjną na zasadach tzw. „polikliniki”, posiadał dwie sale operacyjne oraz dwie sale opatrunkowe, liczył 220 łóżek na 5 oddziałach: chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczym, chirurgicznym, przeciwgruźliczym oraz skórno-wenerycznym. Zakład w swojej strukturze posiadał 4 przychodnie specjalistyczne (Polikliniki): w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu oraz 16 ambulatoriów ogólnych. W kolejnych latach struktura szpitala zmieniała się w zależności od zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne i warunki zewnętrzne, m.in. rozwój nauk medycznych, utworzenie kolejnych szpitali w Rzeszowie oraz zmieniający się rynek usług, który narzucił zmiany profilu leczenia szpitalnego.

Rozwój nauk informatycznych i ich wpływ na różne dziedziny życia przyczynił się do przeprowadzenia kompleksowej informatyzacji szpitala polegającej na utworzeniu sieci strukturalnej oraz komputeryzacji komórek medycznych i administracyjnych. Zintegrowany system informatyczny zapewnił kompleksowy system obsługi szpitala i poradni w zakresie udzielanych świadczeń medycznych, jak również stał się narzędziem wsparcia funkcji zarządczych w szpitalu.

Jakość świadczonych usług medycznych jest potwierdzona przez uzyskany certyfikat akredytacyjny oraz uzyskane normy ISO.

Misją SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie jest zapewnienie profesjonalnej opieki chorym, promowanie zdrowia, otwartość i szybkie reagowanie na potrzeby pacjentów.

Obecnie w Zakładzie udzielane są szpitalne i ambulatoryjne świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w sześciu oddziałach szpitalnych, w dwudziestu dwóch poradniach specjalistycznych oraz w podstawowej opiece zdrowotnej. Zakład swoją działalność w zakresie POZ i AOS realizuje również w Krośnie oraz prowadzi Poradnie Profilaktyczne w Dębicy, Mielcu, Przemyślu i Sanoku. Od 2014 roku Zakład posiada jedną z najnowocześniejszych Pracowni Radiologii Zabiegowej, która pełni dyżury całodobowe, co wpływa na szybkość i jakość diagnostyki oraz leczenia schorzeń kardiologicznych w regionie podkarpackim.

Szpital jako jeden z nielicznych został wskazany przez Wojewodę Podkarpackiego do utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem, którego budowa została ujęta na liście projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego. Realizacja projektu umożliwi dostępność do szybkich usług medycznych, poprawi jakość i zwiększy kompleksowość realizowanych świadczeń zarówno w samym szpitalu, jak i w całym regionie podkarpackim.

Co nas wyróżnia

 • Korzystna lokalizacja Zakładu. Szpital jest zlokalizowany w północno-zachodniej części miasta, w której nie ma żadnego innego szpitala, tym samym zapewnia szybki dostęp do świadczeń medycznych mieszkańcom tej części Rzeszowa, jak również mieszkańcom okolicznych gmin.
 • Kompleksowość udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez podstawową opiekę zdrowotną, specjalistyczną i szpitalną opiekę nad pacjentem.
 • Kompleksowość leczenia neurologicznego pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Neurologicznym i szybkiej kontynuacji rehabilitacyjnej w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.
 • Kompleksowość leczenia kardiologicznego z wykonywaniem zabiegów kardiologii inwazyjnej w posiadanej przez Oddział Kardiologiczny nowoczesnej Pracowni Radiologii Zabiegowej.
 • Bezoperacyjne leczenie pacjentów z chorobami dróg żółciowych i trzustki, hospitalizowanych w Oddziale Chirurgicznym posiadającym zaplecze leczenia zabiegowego w Pracowni ECPW, w której połączoną metodą endoskopową i radiologiczną wykonywane są zabiegi protezowania dróg żółciowych. Pracownia wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt jest unikalną pracownią działającą w regionie.


Informacje dla pacjentów

Oddziały

Poradnie

 • Przychodnia w Rzeszowie, ul. Krakowska 16
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna
  • Poradnia badań profilaktycznych
  • Poradnia chirurgii ogólnej
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
  • Poradnia chorób płuc
  • Poradnia dermatologiczna
  • Poradnia diabetologiczna
  • Poradnia endokrynologiczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
  • Poradnia kardiologiczna
  • Poradnia leczenia uzależnień
  • Poradnia logopedyczna
  • Poradnia neurologiczna
  • Poradnia okulistyczna
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
  • Poradnia promocji zdrowia
  • Poradnia psychologiczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
  • Poradnia reumatologiczna
  • Poradnia urologiczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Przychodnia w Krośnie, ul. Portiusa 2 
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna
  • Poradnia badań profilaktycznych
  • Poradnia chirurgii ogólnej
  • Poradnia dermatologiczna
  • Poradnia ginekologiczno-połołożnicza
  • Poradnia neurologiczna
  • Poradnia okulistyczna
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
  • Poradnia promocji zdrowia
 • Poradnia Profilaktyczna w Dębicy, ul. Paderewskiego 2
 • Poradnia Profilaktyczna w Mielcu, ul. Mickiewicza 40
 • Poradnia Profilaktyczna w Przemyślu, Jasińskiego 3
 • Poradnia Profilaktyczna w Sanoku, Sadowa 11

Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe

 • Pracownie Diagnostyczne w Rzeszowie
  • badań metodą Holtera
  • badań słuchu-audiometrii
  • całodobowego pomiaru ciśnienia
  • EEG
  • elektrodiagnostyki
  • elektrokardiografii wysiłkowej
  • EMG
  • endoskopii
  • psychologiczna
  • rentgenodiagnostyki ogólnej
  • spirometrii
  • USG
 • Pracownie Diagnostyczne w Krośnie,
  • badań słuchu-audiomertii
  • elektrokardiografii
 • Dział Fizjoterapii,
  • pracownia fizykoterapii
  • pracownia kinezyterapii
  • pracownia krioterapii
  • pracownia masażu leczniczego
  • pracownia hydroterapii

Kierownictwo

Zbigniew Widomski – Dyrektor

Anna Lubas – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy

Małgorzata Radziewicz – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Anna Mierzwa Georgiev – Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Kontakt

ul. Krakowska 16
35-111 Rzeszów

tel. 17-864-33-12 (centrala), 17-864-33-13 (sekretariat)

fax: 17-853-27-70

sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl

strona internetowa

Godziny otwarcia

Array
do góry