Służba Zdrowia MSWiA SP ZOZ MSWiA w Lublinie - SP ZOZ MSWiA -

Nawigacja

SP ZOZ MSWiA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie


Rodzaj
szpital
Posiadane certyfikaty
2014 – Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego, stacjonarnego i ambulatoryjnego, całodobowej pomocy doraźnej w ramach SOR, kardiologii inwazyjnej, rehabilitacji oraz diagnostyki obrazowej, laboratoryjnej i endoskopowej – ważny do 23.04.2018 r.; 2015 - certyfikat Szpital bez bólu, nadawany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu placówkom, które przyczyniają się do poprawy komfortu pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym – ważny do 19.01.2018 r.; 2014 – Certyfikat Akredytacyjny – ważny do 08.12.2017 r.; 2016 – Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO-14001:2004 w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego, stacjonarnego i ambulatoryjnego, całodobowej pomocy doraźnej w ramach SOR, kardiologii inwazyjnej, rehabilitacji oraz diagnostyki obrazowej, laboratoryjnej i endoskopowej – ważny od 18.05.2016 r. do 14.09.2018 r.; 2016 – Certyfikat Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z normą PN-N-18001:2004 w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego, stacjonarnego i ambulatoryjnego, całodobowej pomocy doraźnej w ramach SOR, kardiologii inwazyjnej, rehabilitacji oraz diagnostyki obrazowej, laboratoryjnej i endoskopowej – ważny od 18.05.2016 r. do 17.05.2019 r.
Otrzymane nagrody i wyróżnienia
2014 – 2. miejsce na liście regionalnej oraz 132. miejsce na liście ogólnopolskiej przedsiębiorstw w rankingu Diamenty Forbesa 2014; 2015 – 95. miejsce w Rankingu Szpitali Rzeczpospolitej i CMJ 2015 (XII edycja) zorganizowanego przez dziennik Rzeczpospolita oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w kategorii zabiegowych publicznych szpitali wielospecjalistycznych i onkologicznych. W województwie lubelskim – wśród szpitali publicznych i niepublicznych – SP ZOZ MSWiA w Lublinie zajął 9. miejsce; 2015 – 9. miejsce w ogólnopolskim rankingu szpitali publicznych w kategorii kontrakt od 30-69 mln zł przygotowanym przez spółkę Magellan, w którym oceniono placówki medyczne pod kątem efektywności aktywów, rentowności sprzedaży i dynamiki kontraktu z NFZ obrazujących efektywność zarządzania szpitalem

Informacje o podmiocie

SP ZOZ MSWiA w Lublinie jest placówką służby zdrowia z 68-letnią tradycją. Początkowo Zakład świadczył usługi medyczne głównie policjantom, funkcjonariuszom SG, PSP i ZK. W 1999 r. w związku ze zmianami systemowymi w ochronie zdrowia jednostka została przekształcona w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej i od tego momentu udziela świadczeń zdrowotnych ogółowi społeczeństwa.

Misją Zakładu jest „Pacjentom – nasza wiedza, profesjonalizm i życzliwość”, którą realizuje poprzez wdrożoną politykę jakości mającą na celu stałą poprawę skuteczności działań w zakresie jakości świadczonych usług, bezpieczeństwa pracy oraz podnoszenie kwalifikacji i zaangażowania wszystkich pracowników. Obecnie Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej i całodobowej opieki zdrowotnej, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych oraz podstawowej opieki zdrowotnej.

SP ZOZ MSWiA w Lublinie jest jednym z 10 świadczeniodawców realizujących usługi stacjonarne na terenie miasta Lublina. Wieloprofilowość działalności umożliwiająca ciągłość opieki nad pacjentem sprawia, że z usług Zakładu chętnie korzystają zarówno mieszkańcy Lublina, jak i całego regionu. Szpital posiada też SOR z lądowiskiem przystosowanym do całodobowego lądowania helikopterów sanitarnych. Aktualnie w strukturze Zakładu funkcjonuje 11 oddziałów szpitalnych, czynny 24 godziny na dobę dział diagnostyki laboratoryjnej oraz pracownie diagnostyczne (RTG, TK i MR, USG, diagnostyki holterowskiej, cytologicznej, EEG, prób wysiłkowych i EKG, echokardiografii, endoskopii).  Bogate zaplecze diagnostyczne w tym nowoczesna Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej – Hemodynamiki oraz kompleksowość udzielanych świadczeń zdrowotnych ułatwiają proces diagnostyczno-leczniczy. Szpital zlokalizowany jest na obrzeżach miastach, co zapewnia ciszę, dodatkowo dużo zieleni wokół daje pacjentom możliwość odpoczynku i szybkiego powrotu do zdrowia. Pacjenci opuszczający oddziały mają stworzone warunki do kontynuacji leczenia w 17 specjalistycznych poradniach w Przychodni MSWiA przy ul. Spokojnej 3, mieszczącej się w centrum Lublina. Zakład jest też przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, dojścia o nachyleniu, dźwigi umożliwiające transport osób na wózkach, toalety ogólnodostępne). Celem dostosowania Zakładu do przepisów prawa realizowana jest inwestycja budowy łącznika wraz z blokiem operacyjnym, która obejmuje swoim zakresem budowę nowego obiektu w miejsce istniejącego budynku technicznego. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na 2017 r. Dzięki współfinansowaniu ze środków UE oraz Ministerstwa Zdrowia Zakład zrealizował projekty dotyczące modernizacji lądowiska dla helikopterów sanitarnych, podniesienia jakości wysokospecjalistycznych procedur medycznych poprzez doposażenie pomieszczeń szpitalnych, zakupu nowego TK.

Zakład bierze udział w realizacji programów zdrowotnych państwa:

 • Narodowy Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii,
 • Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV,
 • Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce,
 • Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

SP ZOZ MSWiA w Lublinie posiada status szpitala akredytowanego nadawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia nieprzerwanie od 2011 r. Ponadto od 2009 r. jednostka posiada Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, który zaświadcza, że Szpital stosuje system zarządzania zgodny  z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2008 w zakresie: leczenia zachowawczego i zabiegowego, stacjonarnego i ambulatoryjnego, całodobowej pomocy doraźnej w ramach SOR, świadczeń rehabilitacji oraz diagnostyki obrazowej, laboratoryjnej i endoskopowej oraz kardiologii inwazyjnej.Informacje dla pacjentów

Oddziały

Poradnie

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 • Poradnia (Gabinet) Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Poradnia (Gabinet) Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Punkt Szczepień
 • Zespół Transportu Sanitarnego

Poradnie Specjalistyczne

Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe

Dział Diagnostyki Obrazowej

 • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
 •  Pracownia Ultrasonografu

Diagnostyki Laboratoryjnej

 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Pracownia Biochemii
 • Pracownia Hematologii
 • Pracownia Immunologii
 • Pracownia Serologiczna
 • Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej

Pracownie Diagnostyczne

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Ośrodki opieki pozaszpitalnej

Kierownictwo

Jarosław Ostrowski – Dyrektor

dr n. med. Krzysztof Polberg – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Krzysztof Basiński – Główny Księgowy

Halina Kaźmierak – Naczelna Pielęgniarka

Kontakt

ul. Grenadierów 3
20-331 Lublin

tel. 81-728-46-26

fax: 81-728-56-98

sekretariat@szpitalmsw.pl

strona internetowa

Godziny otwarcia

Array
do góry