Służba Zdrowia MSWiA SP ZOZ MSWiA w Łodzi - SP ZOZ MSWiA -

Nawigacja

SP ZOZ MSWiA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi


Rodzaj
szpital
Posiadane certyfikaty
Certyfikat ISO 9001:2008 – 2011-2017; Certyfikat ISO Środowiskowe według normy ISO 14001:2004 – 2014-2017; Certyfikat ISO Bezpieczeństwo i Higiena Pracy wg normy OHSAS 18001:2007 – 2014-2017; Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia – na wysokim 91% poziomie dla szpitali wielospecjalistycznych 2014-2017
Otrzymane nagrody i wyróżnienia
2010 – Statuetka Lidera Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia 2009; 2010 – Certyfikat Wiarygodności Biznesowej; 2011 – EuroCertyfikat 2011 w kat. „Wiarygodności Instytucji”; 2011 – EuroCertyfikat 2011 w kat. „Zarządzania Instytucją”; 2011 – Certyfikat „Szpital bez bólu”; 2013 – Specjalna Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego; 2013 – dla Dyrektora Statuetka Wizjoner Roku 2013 na Europejskim Forum Ekonomicznym w Sopocie oraz tytuł Menedżer Roku Buisness Center Club; 2014 – Wyróżnienie Bezpieczny Szpital 2014; 2015 – Certyfikat Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia; 2015 – dla Dyrektora „Laur Nowoczesności”;2015 – 15. miejsce wśród szpitali wielospecjalistycznych w krajowym rankingu prowadzonym przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie – najlepsze miejsce szpitala resortowego MSW i MON; 2016 – specjalne wyróżnienie Lider Roku 2015 w Ochronie Zdrowia jako Innowacyjny Szpital w konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 2015 – Liderzy Medycyny; 2016 – specjalne wyróżnienie dla Dyrektora Szpitala dr n. med. Roberta Starca w kategorii Menedżer Roku 2015 w Ochronie Zdrowia – Placówki Publiczne

Informacje o podmiocie

Misja Szpitala brzmi: „Zdrowie Pacjenta naszym najwyższym dobrem”.

Historia Szpitala

Historia Szpitala sięga 1904 roku, kiedy to pozyskano plac budowlany, w dniu 27 listopada 1908 r. otworzono Szpital. Składał się z dwu neogotyckich gmachów, mieściły się w nich poza salami szpitalnymi, mieszkania dla Sióstr Miłosierdzia pielęgnujących chorych i pomieszczenia dla zarządu „Domu Miłosierdzia". Szpital dysponujący 25 łóżkami przyjmował chorych niezależnie od wyznania i narodowości, było to zgodne z zasadami życia wielokulturowego miasta. W latach pierwszej wojny światowej leczono w nim głównie żołnierzy niemieckich. W 1927 r. przeprowadzono rozbudowę i modernizację Szpitala, liczba łóżek wzrosła do 150, a wyposażeniem mógł konkurować z najnowocześniejszymi szpitalami w kraju. Dobrą passę Szpitala przerwała okupacja hitlerowska. Władze polskie otrzymały w spadku poważnie zdewastowane i ograbione wnętrza. Modernizacja Szpitala w latach 50. XX wieku doprowadziła do zwiększenia liczby łóżek do 200, otwarcia apteki, gabinetu RTG, gabinetów specjalistycznych: reumatologii i gastrologii, pogotowia lekarskiego i pomieszczeń zabiegowych. W 1966 r. utworzono na bazie oddziału wewnętrznego I Klinikę Chorób Wewnętrznych WAM, pod kier. doktora Stanisława Laskowskiego. Dwa lata później powstał Punkt Krwiodawstwa. Październik 1970 r. przyniósł długo oczekiwaną realizację planów rozbudowy Szpitala. Przekazano go do użytku 5 lutego 1975 r. Pacjenci otrzymali izbę przyjęć, basen rehabilitacyjny z hydroterapią i fizykoterapią, gabinety specjalistyczne, oddział intensywnej terapii, blok operacyjny, punkt krwiodawstwa, itp. Nowy, ogromny gmach połączono ze starym budynkiem stojącym przy ul. Północnej. Szpital liczył wówczas 350 łóżek. W dniu 15 maja 1994 r. przy sąsiedniej ul. Anstadta oddano do użytku nowy budynek z gabinetem akupunktury, stomatologią i przychodnią dziecięcą.

Kolejne etapy rozwoju:

 1. otwarcie nowoczesnego oddziału szybkiej diagnostyki – 2007 r.
 2. otwarcie nowoczesnego, kompleksowo wyposażonego Oddziału Chirurgii Naczyniowej – 2008 r.,
 3. kompleksowa termomodernizacja SP ZOZ MSW w Łodzi – 2009 r.
 4. kompleksowy remont Zakładu Usprawnienia Leczniczego (wraz ze sprzętem medycznym umożliwiającym przeprowadzanie zabiegów z zakresu hydroterapii, krioterapii i ultradźwięków), modernizacja dźwigów windowych, kompleksowy remont oraz cyfryzacja Zakładu Radiologii – 2010 r.
 5. sprowadzenie jako inwestycji zewnętrznej i otwarcie pierwszej w Łodzi oraz jednej z najnowocześniejszych w Polsce pracowni Pozytonowej Tomografii Emisyjnej PET-TK (metoda wczesnego wykrywania nowotworów z dziedziny medycyny  nuklearnej) – 2010 r.
 6. kompleksowy remont Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej wraz z włączeniem w jego strukturę Pododdziału Chemioterapii oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii (utworzenie w jego ramach nowoczesnej sali intensywnego nadzoru) – 2012 r.
 7. kompleksowy remont Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (dwukrotne zwiększenie Oddziału, 13 łóżek) – kompleksowy remont Bloku Operacyjnego 2013 r.
 8. kompleksowy remont Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – 2014 r.
 9. kompleksowy remont Oddziałów Ginekologicznego i Urologicznego – 2014 r.
 10. kompleksowy remont Oddziałów Otolaryngologicznego i Okulistycznego – 2015 r.

Co nas wyróżnia 

SP ZOZ MSW w Łodzi jest jednostką cieszącą się dużą popularnością wśród pacjentów, w pełni zmodernizowaną, spełniającą wszystkie standardy krajowe i unijne. Szpital posiada profil wielospecjalistyczny. SP ZOZ MSWiA w Łodzi posiada 200 łóżek, na których wykonywanych jest około 14,5 tys. hospitalizacji rocznie. Dodatkowo w ciągu roku SP ZOZ MSWiA w Łodzi udziela około 157 tys. ambulatoryjnych porad specjalistycznych i około 43,6 tys. porad w ramach POZ (10,5 tys. podopiecznych).

Mocnymi stronami są:

 • wykonywanie unikatowych procedur medycznych,
 • komfort dla pacjenta w postaci szerokiego zakresu udzielanych świadczeń medycznych w jednej placówce (szpitalnych, ambulatoryjnych, pełnej diagnostyki),
 • nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna,
 • doskonałe warunki lokalowe dla pacjentów hospitalizowanych,
 • stabilność finansowa – stały, wieloletni dodatni wynik finansowy liczony w milionach zł,
 • wypracowanie marki Szpitala – jednostka postrzegana jako solidny partner i pracodawca,
 • działalność charytatywna (białe soboty dla emerytów, opieka nad  młodzieżą niepełnosprawną).

W wyniku działań zarządczych SP ZOZ MSWiA w Łodzi z dnia na dzień stał się placówką medyczną o zdrowych finansach, nowoczesnej strukturze i parametrach ekonomicznych, poszukującą rozwiązań pozwalających na coraz lepsze świadczenie usług zdrowotnych, co pozwala postrzegać SP ZOZ MSWiA w Łodzi jako solidnego i wiarygodnego partnera oraz pracodawcę. Informacje dla pacjentów

Oddziały

 • Blok Operacyjny
 • Izba Przyjęć
 • Oddział Intensywnej Terapii
 • Dział Anestezjologii
 • Oddział Chirurgii Ogólnej
 • Oddział Chirurgii Naczyniowej
 • Oddział  Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej z Samodzielnym Pododdziałem Chemioterapii
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji
 • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii, Pododdziałem Endokrynologii oraz Samodzielnym Pododdziałem Kardiologii
 • Oddział Ginekologiczny
 • Samodzielna Pracownia Hemodynamiki
 • Oddział Okulistyczny
 • Oddział Otolaryngologiczny
 • Oddział Urologiczny

Poradnie

 • Poradnia Medycyny Pracy
 • Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
  • Gabinet Zabiegowy
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej
  • Poradnia Położnej Środowiskowej – Rodzinnej
  • Punkt Szczepień
 • Poradnie Specjalistyczne:
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
  • Poradnia Badań Profilaktycznych
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
  • Poradnia Onkologii Klinicznej
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  • Poradnia Dermatologiczna
  • Poradnia Endokrynologiczna
  • Poradnia Gastroenterologiczna
  • Poradnia Ginekologiczna
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
  • Poradnia Kardiologiczna
  • Poradnia Leczenia Jaskry
  • Poradnia Neurologiczna
  • Poradnia Okulistyczna
  • Poradnia Osteoporozy
  • Poradnia Otolaryngologiczna
  • Poradnia Reumatologiczna
  • Poradnia Urologiczna
 • Przychodnia Zdrowia Psychicznego:
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  • Poradnia Psychologiczna
  • Poradnia Badań Kierowców

Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe 

 • Pracownia Endoskopii
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Zakład Patomorfologii
 • Zakład Radiologii:
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
  • Pracownia USG
  • Pracownia Mammografii
  • Pracownia Diagnostyki Układu Krążenia
 • Zakład Usprawniania Leczniczego:
  • Pracownia Kinezyterapii
  • Pracownia Hydroterapii
  • Pracownia Fizykoterapii
  • Pracownia Krioterapii
  • Oddział Dzienny Rehabilitacji
  • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Centrum Stomatologii, ul. Anstadta 4, 91-409 Łódź:
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
  • Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia
  • Poradnia Ortodontyczna
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
  • Poradnia Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji
  • Pracownia Radiologii Stomatologicznej

Inne komórki organizacyjne, udzielające świadczeń zdrowotnych

 • Zespół Transportu Sanitarnego-Medycznego

 

Kierownictwo

dr n. med. Robert Starzec, MBA – Dyrektor

lek. med. Barbara Zajączkowska – Lekarz Naczelny

Ewa Stańczykowska – Główna Księgowa

Ewa Lachowicz – Kierownik Zespołów Pielęgniarskich

Kontakt

ul. Północna 42
91-425 Łódź

tel. 42-634-11-12

fax: 42-678-55-23

kontakt@zozmswlodz.pl

strona internetowa

Godziny otwarcia

Array
do góry