Służba Zdrowia MSWiA SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy - SP ZOZ MSWiA -

Nawigacja

SP ZOZ MSWiA

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy


Rodzaj
szpital
Posiadane certyfikaty
PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością, ważny do 2017; PN-ENISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego, ważny do 2017; OHSAS 18001:2007 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ważny do 2017; Certyfikat Akredytacyjny dla lecznictwa szpitalnego (na wysokim 90% poziomie dla szpitali wielospecjalistycznych), ważny do 2017 r.; Certyfikat "Szpital bez bólu"
Otrzymane nagrody i wyróżnienia
2015 - 1. miejsce w w ogólnopolskim Rankingu Magellana w kategorii placówki z kontraktem do 29 mln zł; 2015 - Złoty Certyfikat Rzetelności Krajowego Rejestru Długów; 2012, 2014 i 2015 - Gazela Biznesu; 2015 - Ranking Bezpieczny Szpital 2015 – 26. miejsce w Polsce, 3. miejsce w województwie kujawsko-pomorskim; 2014 – 4. miejsce w ogólnokrajowym rankingu gazety „Forbes” w kategorii szpitali

Informacje o podmiocie

Historia szpitala

7 listopada 1947 r. dokonano uroczystego otwarcia szpitala. 1 października 1998 r. Szpital uzyskał osobowość prawną. Od 9 maja 2009 r. w wyniku reorganizacji Szpital przyjął nazwę Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Celem statutowym Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, realizacja zadań dydaktycznych i badawczych oraz promocja zdrowia

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy wcześniej mało widoczny na rynku usług medycznych, dzisiaj jest postrzegany i stawiany za wzór dobrze zorganizowanego podmiotu leczniczego. Zakład dysponuje wysokospecjalistycznym sprzętem medycznym, co pozwala realizować skomplikowane procedury medyczne. Po przeprowadzeniu modernizacji i remontu całego obiektu pacjent leczony w Zakładzie przebywa w przyjaznych i komfortowych warunkach.

Celem działalności placówki jest świadczenie kompleksowej specjalistycznej opieki zdrowotnej mieszkańcom województwa, w tym pracownikom resortu MSWiA wraz z rodzinami. Pacjenci, którzy uznają, że w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych tutaj udzielanych naruszone zostały ich prawa, mogą liczyć na pomoc Pełnomocnika do Spraw Praw Pacjentów i Weteranów, a osoby niedosłyszące na tłumacza w języku migowym. Celem podniesienia jakości świadczonych usług placówka uczestniczy także w projekcie „Bezpieczny szpital, Bezpieczny Pacjent”.

Szpital dba również o rozwój swoich pracowników – doświadczonych fachowców, którzy ustawicznie poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności.

Misja 

SP WZOZ MSW w Bydgoszczy swoją działalność skupia przede wszystkim na świadczeniu usług na wysokim poziomie oraz poszanowania praw i godności osobistej pacjenta.

Świadczenia zdrowotne w SP WZOZ MSW są udzielane w oparciu o standardy medyczne.

Polityka Jakości

Polityka Jakości realizowana przez Kierownictwo Zakładu ma na celu zwiększenie starań we wszystkich dziedzinach działalności, zmierzających do doskonalenia procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

Kierownictwo SP WZOZ MSW realizując Politykę Jakości, zapewnia niezbędne zasoby i środki oraz zobowiązuje się do jej stosowania, przestrzegania i ciągłego doskonalenia.

Media i edukacja

SP WZOZ MSW w Bydgoszczy uczestniczy w działaniach edukacyjnych realizowanych w mediach:

  • prezentowanie problemu uzależnień młodzieży – udział Zakładu w teledysku na temat uzależnień,
  • w cyklu filmów edukacyjnych „Wyprzedzić chorobę” przedstawianie zagadnień opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi z powodu wieku lub choroby – prezentacja Bydgoskiego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego MSW.

Co nas wyróżnia

W okresie 2007-2014 liczba leczonych pacjentów podwoiła się. Tak duży wzrost odnotowano głównie z uwagi na powstały w 2010 roku Oddział Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym, posiadający drugi stopień referencyjności. Jest on wyposażony w sprzęt najnowszej generacji, co pozwala na wykonywanie zabiegów w sposób jak najmniej inwazyjny. Zabiegi przeprowadzają doświadczeni lekarze, którzy ustawicznie poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności. Na odcinku położniczym funkcjonuje system rooming-in, matka przebywa na sali z dzieckiem. Śmiertelność poporodowa wynosi 0,25 promila, w sytuacji kiedy średnia wojewódzka to 2,5 promila, wg danych z 2012. Pełną opiekę nad noworodkiem zapewnia Pododdział Neonatologiczny, który posiada nowoczesne stanowiska do resuscytacji noworodka, salę intensywnego nadzoru neonatologicznego wyposażoną w aparaturę wspomagającą oddychanie noworodka oraz salę obserwacji noworodka z nowoczesnymi inkubatorami i sprzętem monitorującym czynności życiowe.

Oddział Chirurgiczny, jako jeden z nielicznych zajmuje się kompleksowo leczeniem otyłości; dokonuje diagnozy, kwalifikuje do zabiegu i przeprowadza zabieg chirurgiczny. Pacjenci przebywający w oddziale korzystają z nowoczesnych metod chirurgicznego leczenia otyłości (zabiegi bariatryczne) i nadzoru dietetyka.

Bydgoski Zakład Opiekuńczo-Leczniczy MSW, dysponujący 44 łóżkami, jest jednym z dwóch takich placówek finansowanych ze środków publicznych w Bydgoszczy, a dla pacjentów wentylowanych mechanicznie – jedyną w województwie. Pacjenci objęci są całodobową opieką medyczną z zakresu leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji. Zakład zapewnia również świadczenia psychologa, logopedy oraz terapię zajęciową.

Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii wyposażony jest  m.in. w sztuczne płuco­serce najnowszej generacji (ECMO – do pozaustrojowego natleniania krwi podczas czasowej niewydolności płuc), którego moduł mobilny może być zastosowany w karetce podczas transportu chorego.

5 października 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie  nowego 20-łóżkowego Oddziału Geriatrii. Jest to drugi tego rodzaju oddział w województwie kujawsko-pomorskim. Oprócz 17 łóżek ogólnych, powstała trzyłóżkowa sala intensywnego nadzoru medycznego. W nowym oddziale realizowane są procedury diagnostyczno-terapeutyczne wraz z całościową oceną geriatryczną hospitalizowanego pacjenta. Powstanie tej placówki wpisuje się w realizację strategii rozwoju geriatrii jako specjalizacji priorytetowej Ministerstwa Zdrowia oraz „Strategii rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku”.Kierownictwo

dr n. med. Marek Lewandowski - Dyrektor Naczelny

dr n. med. Marek Lewandowski  Dyrektor Naczelny

 

Mirosława Cieślak - Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy

Mirosława Cieślak – Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy

 

Maria Roziewicz - Pielęgniarka Naczelna

Maria Roziewicz – Pielęgniarka Naczelna 

 

Administracja Szpitala

Kontakt

ul. Markwarta 4-6
85-015 Bydgoszcz

tel. 52-582-62-00, 52-582-62-05

fax: 52-582-62-09

sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl

strona internetowa

Rejestracja

Tel. 52-582-62-99, 52-582-62-98

Rejestracja do poradni i pracowni

Izba przyjęć

Godziny otwarcia

Array
do góry