Nawigacja

SP ZOZ MSWiA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II


Rodzaj
szpital
Posiadane certyfikaty
Certyfikat jakości ISO 9001 ważny do 15.09.2018 r.; Certyfikat akredytacyjny nr 2015/12 ważny do 23.03.2018 r.
Otrzymane nagrody i wyróżnienia
Opolski Hipokrates 3. miejsce w kategorii Placówka Medyczna Roku 2012; 2012 - Gazela Biznesu

Informacje o podmiocie

Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II jest jednym z najstarszych zakładów opieki zdrowotnej w powiecie nyskim,zajmującym się leczeniem schorzeń układu oddechowego i krążenia. Swoją działalność rozpoczął 1 kwietnia 1949 r. Był to 100-łóżkowy, trzeci tego typu zakład uruchomiony w kraju. W pierwszych latach funkcjonowania tej placówki niemal 100 % leczonych stanowili chorzy z gruźlicą.

Obecnie SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach jest jednostką ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Minister Spraw Wewnętrznych. Ma utrwaloną bardzo dobrą pozycję rynkową wynikającą z jakości realizowanych świadczeń medycznych, nowoczesnego wyposażenia i wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej. W jednostce prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń układu oddechowego, w tym gruźlicy i nowotworów płuc (chemioterapia w trybie stacjonarnym i dziennym) oraz kompleksowa rehabilitacja pulmonologiczna i wczesna rehabilitacja kardiologiczna. Dodatkowo w ramach Działu Usprawniania Leczniczego jest prowadzona rehabilitacja narządu ruchu w trybie ambulatoryjnym. Szpital dysponuje 252 łóżkami, dodatkowo 8 łóżek jest wynajmowanych na obsługę pacjentów ortopedycznych po zabiegach artroskopowych realizowanych przez podmiot zewnętrzny, tj. NZOZ Ortopedia Opole, któremu Szpital podnajmuje blok operacyjny zlokalizowany na terenie obiektu szpitalnego. W zakresie rehabilitacji pulmonologicznej realizowanej w warunkach stacjonarnych Szpital jest jedyną jednostką w województwie opolskim, obejmującą 100% udziału rynkowego, zaś w zakresie rehabilitacji kardiologicznej udział wynosi 51.61%. W zakresie leczenia pulmonologicznego osób dorosłych szpital obejmuje 38,02% udziału rynkowego. Największe zainteresowanie w leczeniu chorób płuc jest okazywane przez pacjentów z woj. opolskiego, gdyż sięga 80%. Duży udział w liczbie pacjentów stanowią osoby z woj. dolnośląskiego oraz woj. śląskiego.

Misja Szpitala brzmi: „Dobro chorego naszą najważniejszą wartością i celem”

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach jest placówką pulmonologiczno-kardiologiczną z prowadzoną szeroko rozumianą kompleksową rehabilitacją w chorobach płuc oraz chorobach układu krążenia. Posiadana przez Szpital nowoczesna aparatura stwarza możliwość pełnej diagnostyki układu oddechowego i układu krążenia, dzięki której można właściwie precyzować wskazania do rehabilitacji, a także oceniać jej efekty. W związku z tym zainteresowania naukowe pracowników Szpitala dotyczą przede wszystkim oceny czynności wentylacyjnej płuc w spoczynku i w warunkach obciążania wysiłkiem fizycznym chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP) oraz po zawale serca. Opracowana w Dziale Usprawniania Leczniczego własna metoda rehabilitacji, składająca się z etapu rehabilitacji stacjonarnej zawierającej także elementy ćwiczeń oporowych i etapu rehabilitacji domowej chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, pozwoliła na skrócenie czasu pobytu tych chorych w szpitalu. Obecne badania obejmują ocenę możliwości intensyfikacji ćwiczeń poprzez wprowadzenie do programu usprawniania tych chorych treningów wydolnościowych na cykloergometrze rowerowym.

W SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Głuchołazach realizowane są programy profilaktyczne z zakresu uzależnień, prewencji chorób układu krążenia i profilaktyki chorób płuc. Ponadto Szpital jest gospodarzem corocznych konferencji naukowo-szkoleniowych dotyczących leczenia i rehabilitacji pacjentów z chorobami płuc i układu krążenia. Organizuje również szkolenia i konferencje dotyczące problematyki zakażeń.

Szpital jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W latach 2013-2015 podjęto szereg działań na rzecz dostosowania Szpitala do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym m.in. zakupiono łóżka rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny, zamontowano windy oraz przebudowano część sal chorych i łazienek.

Co nas wyróżnia

Placówka posiada kilka atutów, które wyróżniają ją na tle innych ośrodków w kraju. Są to przede wszystkim komfortowe warunki leczenia chorych w 1- i 2-osobowych pokojach, wyposażonych w węzeł sanitarny, telewizor, radio, telefon, instalację tlenową, system alarmowy p.poż. i system przywoławczy. Na uznanie także zasługuje fakt trzykrotnego uzyskania statusu placówki akredytowanej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (w 2003, 2006 i 2015 r.), uzyskanie Certyfikatu Systemu Jakości ISO 9001, a także pozyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej. Na uwagę zasługuje również fakt, że program opracowany w Szpitalu, a dotyczący rehabilitacji pulmonologicznej i kariologicznej opiera się na założeniu wychowania prozdrowotnego i propagowaniu czynnej postawy pacjenta wobec choroby. 

Niewątpliwą zaletą Szpitala jest jego lokalizacja. Walory klimatyczne oraz nowoczesne zakłady i pensjonaty dla kuracjuszy, położone w pięknym otoczeniu żywicznych lasów sosnowych i świerkowych, sprzyjały przez kilkaset lat skutecznemu leczeniu, rehabilitacji i profilaktyce wielu chorób. Dzięki temu dostrzeżone ponownie w XIX wieku walory wykorzystuje się do dnia dzisiejszego, głównie w walce z chorobami układu oddechowego i krążenia. Głuchołazy są znaną miejscowością turystyczną, bowiem posiadając wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe wraz z istniejącym zagospodarowaniem turystycznym stanowią niezwykle atrakcyjne miejsce do wypoczynku, jak też uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej.  Korzystny układ urbanistyczny Głuchołaz, w którym część zdrojowa oddzielona jest od centrum i części przemysłowej powoduje, że poważnym atutem części zdrojowej jest też Park Zdrojowy położony na zboczach Góry Parkowej.Informacje dla pacjentów

Oddziały

  • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej z Działem Intensywnego Nadzoru Medycznego
  • II Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
  • I Oddział Chorób Płuc
  • I Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej
  • II Oddział Chorób Płuc
  • II Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej
  • III Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy

Gabinety specjalistyczne

  • psychologiczny 
  • cytostatyków 
  • badań profilaktycznych

Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe

 

Kierownictwo

Mariusz Grochowski – Dyrektor

dr n.med. Krystyna Rasławska - Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa

Henryka Homętowska – Naczelna Pielęgniarka

Aleksandra Kuzior – p.o. Zastępcy Głównego Księgowego

Kontakt

ul. M. Karłowicza 40
48-340 Głuchołazy

tel. 77-439-16-14, 77-408-01-55

fax: 77-439-38-61

sekretariat@szpitalmsw-glucholazy.pl

strona internetowa

Godziny otwarcia

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach

ul. Karłowicza 40, 48-340 Głuchołazy

...

ul. Karłowicza 40, 48-340 Głuchołazy

Więcej
do góry