Nawigacja

SP ZOZ MSWiA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Centrum Rehabilitacji w Górznie


Rodzaj
szpital
Posiadane certyfikaty
Certyfikat ISO 9001:2008, ważny do 2017 r.; Akredytacja Ministra Zdrowia, ważna do 2017 r.; Certyfikat ISO 22000:2005, ważny do 2017 r.
Otrzymane nagrody i wyróżnienia
-

Informacje o podmiocie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji mieści się w miejscowości Górzno koło Leszna, w województwie wielkopolskim. Siedzibą Centrum jest neoklasycystyczny pałac wybudowany na początku XX wieku. Zespół Pałacowy w pierwotnym układzie składał się z głównego budynku i dwóch pawilonów, z których zachodni połączony był z pałacową oranżerią. Pałac położony jest wśród wielohektarowego malowniczego parku. Początkowo w latach 50-tych obiekt wykorzystywany był sezonowo na kolonie letnie. W 1963 roku powstało w nim prewentorium jako zakładowa placówka służby zdrowia. Z racji złego stanu technicznego budynku w 1966 roku przystąpiono do generalnego remontu, który trwał do początku lat 70.

Nieopodal Centrum leży jezioro, posiadające wydzielone i strzeżone kąpielisko, z którego latem pod nadzorem opiekunów korzystają dzieci. Pozwala to pacjentom przyjemnie i atrakcyjnie spędzić czas wolny podczas pobytu. W ciągu roku szkolnego realizowany jest program dydaktyczny w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum. Pacjentami Centrum są osoby z chorobami układu oddechowego (astma oskrzelowa, nawracające infekcje dróg oddechowych), układu nerwowego (mózgowe porażenie dziecięce, rozszczep kręgosłupa i inne wady rozwojowe układu nerwowego, urazy rdzenia kręgowego i inne) oraz ze schorzeniami narządu ruchu (skoliozy, wady postawy, stany po urazach kończyn).

Misja Centrum brzmi: „Leczymy nie chorobę, lecz chorego człowieka i otaczamy go taką opieką jaką sami chcielibyśmy być otoczeni”. Głównym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu rehabilitacji w życzliwej, przyjaznej atmosferze oraz budowanie silnej organizacji otwartej na zmiany, innowacje i wyzwania. Filarem działalności Centrum jest doświadczony, wysoko wykwalifikowany personel medyczno-terapeutyczny oraz administracyjno-techniczny. Odpowiedzialność za jakość jest rozłożona na każdego pracownika poprzez celowy podział zadań i kompetencji. Centrum jest placówką w pełni dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, sale wyposażone są w łóżka ortopedyczne, a w pokojach znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Ponadto w budynku zamontowana jest winda umożliwiająca przemieszczanie się pacjentów w obrębie każdego poziomu Szpitala. Pacjenci oprócz wykwalifikowanej kadry mają do dyspozycji szereg gabinetów wyposażonych w profesjonalny sprzęt. W zależności od rodzaju schorzenia i zaleceń rehabilitacyjnych wykonywane są odpowiednio zabiegi: fizykoterapeutyczne, rehabilitacja ruchowa, hydroterapia, masaże lecznicze i inne. Od 2011 roku Centrum Rehabilitacji w Górznie posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008, a także Akredytację Ministra Zdrowia.

Co nas wyróżnia

Centrum Rehabilitacyjne w Górznie jest placówką skierowaną na rehabilitację w warunkach stacjonarnych nie tylko dorosłych, ale i dzieci. Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dzieci w Oddziale Rehabilitacyjnym udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej, w szczególności w chorobach narządu ruchu (skoliozy, wady postawy, stany po urazach i zabiegach operacyjnych stawów i kończyn, stany po urazach i zabiegach operacyjnych kręgosłupa, choroby reumatoidalne). Pododdział Rehabilitacji Pulmonologicznej Dzieci świadczy usługi w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej, w szczególności w chorobach układu oddechowego (nawracające infekcje dróg oddechowych, astma oskrzelowa, stan po zapaleniu płuc). Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej Dzieci udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji neurologicznej w szczególności w chorobach układu nerwowego (mózgowe porażenia dziecięce, dystrofie mięśniowe, przepukliny oponowo-rdzeniowe, urazy czaszkowo-mózgowe, wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego, stany po chorobach nowotworowych układu nerwowego, stany po udarach mózgu, SM i inne).

Oddział Dzienny Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego realizuje świadczenia medyczne na rzecz dzieci zagrożonych nieprawidłowym oraz zaburzonym rozwojem (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego). Oddział realizuje program wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci wymagających intensywnego usprawniania.

Główna Działalność Oddziału Rehabilitacji Dziennej to:

 • prowadzenie kompleksowej, wielodyscyplinarnej i interdyscyplinarnej terapii,
 • stworzenie systemu możliwie największej stymulacji mózgu,
 • umożliwienie rozwoju sfer i umiejętności, który nie jest możliwy do osiągnięć w systemie świadczeń ambulatoryjnych w poradni rehabilitacyjnej,
 • indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • realizowanie programu wsparcia dla rodzin.


Informacje dla pacjentów

Oddziały

 • Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dorosłych
 • Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dzieci w Oddziale Rehabilitacyjnym
 • Pododdział Rehabilitacji Pulmonologicznej Dzieci w Oddziale Rehabilitacyjnym
 • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej Dzieci w Oddziale Rehabilitacyjnym

Poradnie

Ośrodki opieki pozaszpitalnej

 • Oddział Dzienny Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Zakłady opieki długoterminowej

 • Oddział Opiekuńczo-Leczniczy

Kierownictwo

Magdalena Wilk - Dyrektor

Magdalena Wilk – Dyrektor

 

Katarzyna Golik – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Katarzyna Golik – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

 

Maria Klimasz - Główna Księgowa

Maria Klimasz – Główna Księgowa

 

Magdalena Schabel - Przełożona Pielęgniarek

Magdalena Schabel - Przełożona Pielęgniarek

Kontakt

Górzno 63
64-120 Krzemieniewo

tel. Sekretariat: 65-536-12-48; 65-536-12-00

fax: 65-536-94-52

kontakt@rehabilitacjamsw.pl

strona internetowa

Godziny otwarcia

Array
do góry