Służba Zdrowia MSWiA SP ZOZ MSWiA w Kielcach - SP ZOZ MSWiA -

Nawigacja

SP ZOZ MSWiA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach


Rodzaj
szpital
Posiadane certyfikaty
ISO 9001:2008 ważny do 24.06.2016 r.
Otrzymane nagrody i wyróżnienia
-

Informacje o podmiocie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach udziela stacjonarnych oraz całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalu przy ul. Ogrodowej 11 w Kielcach, ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ponad dwudziestu poradniach przy ul. Wojska Polskiego 51 w Kielcach oraz w ambulatoriach: w Starachowicach przy ul. Armii Krajowej 27, w Ostrowcu Świętokrzyskim przy Alei 3 Maja 9 i w Sandomierzu przy ul. Armii Krajowej 3.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach dysponuje własnym laboratorium analitycznym wykonującym badania bezpłatne i komercyjne, dysponuje pracowniami diagnostyki obrazowej, transportem medycznym w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz w celu zabezpieczania imprez sportowych i masowych.

Zakład wdrożył kompleksową informatyzację w ramach projektu pn. „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, co umożliwi w przyszłości pełne wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. W 2012 r. Zakład opracował Program Dostosowania SP ZOZ MSW w Kielcach, który jest sukcesywnie realizowany.

Misja SP ZOZ MSWiA w Kielcach brzmi: „Satysfakcja pacjenta naszym priorytetem!”. Zakład posiada certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie: „Świadczenia usług medycznych w ramach leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego: podstawowej opieki zdrowotnej, w poradniach specjalistycznych i pracowniach diagnostycznych oraz rehabilitacji”.

Polityka jakości SP ZOZ MSWiA w KielcachKierownictwo

Halina Olendzka Dyrektor

Mirosława Morańska – Główna Księgowa

Małgorzata Zając – Naczelna Pielęgniarka

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 51
25-375 Kielce

tel. 41-349-35-00

fax: 41-349-35-05

zoz@zozmswiakielce.pl

strona internetowa

Godziny otwarcia

Array
do góry