Nawigacja

SP ZOZ MSWiA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze


Rodzaj
szpital
Posiadane certyfikaty
Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 data wydania 19.07.2013 r. – ważny do 18.07.2019 r.
Otrzymane nagrody i wyróżnienia
2013 – nagroda Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Jeleniogórskim; 2013 – „Pracodawca – Organizator Rehabilitacji Zawodowej i Bezpiecznej Pracy” Certyfikat Wiarygodności – nagroda Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Polska; 2013 – Kryształowe Serce „Wolontariusz 2013” za zaangażowanie i czynne uczestniczenie w organizacji akcji bezpieczeństwa dla dzieci i mieszkańców na terenie miasta Jeleniej Góry

Informacje o podmiocie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA został założony w 1946 r. z siedzibą w Barcinku („Korczakowo”)jako Sanatorium przeciwgruźlicze. Od 1970 r. profilem działalności zakładu jest leczenie zaburzeń nerwicowych. W 1998 r. w związku z reformą w służbie zdrowia Zakład został przekształcony w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,posiadający osobowość prawną.

Misją szpitala jest jego rozwój poprzez wysoką jakość świadczonych usług. Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w placówce opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2008.

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

 1. Cieplickie Centrum Leczenia Nerwic w Jeleniej Górze – stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
 2. Cieplickie Centrum Specjalistyki Ambulatoryjnej w Jeleniej Górze w zakresie ambulatoryjnej i dziennej opieki zdrowotnej.
 3. Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej „Przedwiośnie” w Kowarach – w zakresie ambulatoryjnej i dziennej opieki zdrowotnej.
 4. Centrum Leczenia „Przedwiośnie” w Kowarach, w zakresie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych.

Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze jest jedyną placówką ochrony zdrowia świadczącą usługi medyczne w zakresie leczenia i profilaktyki czynnościowych zaburzeń nerwicowych, a także ostrych reakcji na stres na terenie województwa dolnośląskiego. Umiejscowienie Szpitala w Uzdrowisku Cieplice u stóp Karkonoszy stwarza unikalne warunki sprzyjające poprawie zdrowia.

Projekty zrealizowane od 2013 r.:

 • utworzenie „Bajkowego kącika i edukacyjnej wyspy” ze środków Fundacji Orange;
 • Szpital realizował projekty finansowane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry m.in.: w 2014 r. Wakacyjny Klub Edukacyjno-Integracyjny dla osób niepełnosprawnych „Razem Lepiej”, w 2015 r. „Bez barier – aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”;
 • programy zdrowotne finansowane ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jednym z działań mających na celu dostosowanie infrastruktury Szpitala w Jeleniej Górze do potrzeb osób niepełnosprawnych była budowa platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych w budynku A oraz zewnętrznego dźwigu osobowego w budynku B Szpitala. Wykonano także dodatkowy wjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku A oraz wyremontowano wszystkie ciągi komunikacyjne budynku. Infrastruktura CUMiPZ „Przedwiośnie” w Kowarach dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Co nas wyróżnia

Szpital prowadzi:

 1. działalność w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki
 2. turnusy antystresowe (szczególnie po wydarzeniach traumatycznych) i obozy kondycyjne dla funkcjonariuszy służb mundurowych i innych osób z terenu całego kraju
 3. turnusy dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi
 4. badania lekarskie i psychologiczne na mocy odrębnych rozporządzeń Ministra Zdrowia
 5. cząstkowe staże kierunkowe w zakresie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinie psychiatrii
 6. rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej – umowa zawarta z ZUS na prowadzenie rehabilitacji leczniczej w schorzeniach psychosomatycznych w systemie stacjonarnym, w ramach prewencji rentowej w CUMiPZ "Przedwiośnie" w Kowarach, ul. Górnicza 22.

Szpital podejmuje szereg inicjatyw prozdrowotnych propagując zdrowy styl życia wśród społeczeństwa tj. konferencje, szkolenia, warsztaty.Informacje dla pacjentów

Oddziały

 • Oddział Leczenia Nerwic

 

Ośrodki opieki pozaszpitalnej

 

Poradnie

 

Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe

Kierownictwo

Paweł Majcher - Dyrektor

Bożena Ożóg – Główny Księgowy

Małgorzata Mazurek – Kierownik ds. Pielęgniarstwa

Kontakt

ul. Cieplicka 69-71
58-560 Jelenia Góra

tel. 75-643-57-00

fax: 75-643-57-41

sekretariat@szpitalmsw.net

strona internetowa

Godziny otwarcia

Array
do góry