Służba Zdrowia MSWiA CSK MSWiA w Warszawie - SP ZOZ MSWiA -

Nawigacja

SP ZOZ MSWiA

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie


Rodzaj
szpital
Posiadane certyfikaty
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością oraz Certyfikat IQNet Quality Management System nr 999/7/2015, zgodny z norma PN-EN ISO 9001:2009 przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz IQNet w roku 2010 w zakresie: świadczenie usług medycznych poprzez: profilaktykę, leczenie zachowawcze i zabiegowe, w trybie całodobowym, dziennym i ambulatoryjnym, pielęgnację, diagnostykę i rehabilitację; prowadzenie badań naukowych, promocji zdrowia oraz obsługi administracji Szpitala. Okres ważności: 04-09-2015 do 03-09-2018
Otrzymane nagrody i wyróżnienia
2014 – MANAGER AWARD dla Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie; 2015 – nagroda Crystal Dragon of Success magazynu Polish Market dla Dyrektora dr hab. n. med. Marka Durlika prof. PAN; 2015 – nagroda 'Super Wiktoria' w kategorii Autorytet w Dziedzinie Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii dla Dyrektora dr hab. n. med. Marka Durlika prof. PAN; 2015 – 1. miejsce w kategorii Medycyna i Farmacja w badaniu Most Attractive Employers, przeprowadzonym przez Uniwersum Talent Survey; Laureat XXIII edycji Konkursu 'Teraz Polska' – Leczenie kardiochirurgiczne przy wykorzystaniu technik małoinwazyjnych, przeprowadzane w Klinice Kardiochirurgii CSK MSW; 2015 - Nagroda Innowacyjny Szpital, 1. miejsce w kategorii Największe szpitale w Polsce 2015 2015 - Nagroda Dermatoscopy Word Champion, International Dermoscopy Society Wiedeń – zespół Kliniki Dermatologii CSK MSW zajął pierwsze miejsce na świecie w zakresie skuteczności rozpoznawania zmian skórnych

Informacje o podmiocie

Historia

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie rozpoczął działalność 8 października 1951 roku.Oddany do użytku w 1951 r. szpital był wówczas najnowocześniejszym w Polsce i jedynym z przodujących w Europie tego rodzaju obiektem, łączącym w sobie możliwości pełnego lecznictwa zintegrowanego. Obiekt zbudowano wg najnowszych wzorów europejskiego budownictwa szpitalnego. W momencie otwarcia CSK liczył 13 jednostek organizacyjnych, tj. 7 oddziałów szpitalnych: chirurgiczny, chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczy, noworodkowy, dermatologiczny, laryngologiczny i okulistyczny, 3 zakłady-pracownie: anatomii patologicznej, RTG i fizykoterapii oraz laboratorium analityczne, pogotowie lekarskie i aptekę, a także dwie komisje lekarskie. Wraz z biegiem czasu i postępem medycyny powstawały nowe oddziały i pracownie specjalistyczne.

Zasadnicze zmiany nastąpiły po uzyskaniu przez CSK w dniu 1 października 1998 r. osobowości prawnej. Przeprowadzono inwestycje remontowo-modernizacyjne bazy lokalowej, a także rozbudowano kompleks budynków szpitala, co pozwoliło na zorganizowanie, między innymi, kilkułóżkowego oddziału pomocy doraźnej "Ratownictwa Medycznego" przy Izbie Przyjęć, oddziałów dziennych Alzheimera, Parkinsona i Dziennego Oddziału Rehabilitacji oraz Dermatologii. Zmieniono charakter wielu pomieszczeń, nie tylko szpitalnych, ale także poliklinicznych, tworząc nowoczesną i funkcjonalną pracownię ultrasonograficzną i endoskopową i centrum szczepień. W oddziale kardiologii interwencyjnej uruchomiono 24-godzinny dyżur kardiologiczny dla mieszkańców Warszawy. W Klinice Kardiochirurgii (zarejestrowanej we wrześniu 1998 roku jako trzeci środek przeszczepów serca w Polsce), bypasy stały się niemalże rutynową operacją w stanach pozawałowych. Liczba wykonywanych operacji w Klinice Kardiochirurgii wzrosła trzykrotnie, między innymi dzięki otwarciu w 2000 roku najnowocześniejszego w kraju Oddziału Intensywnej Opieki Pooperacyjnej.

W ciągu 50 lat swej działalności Centralny Szpital Kliniczny przyjął ponad 5 mln pacjentów.

***

Misją Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie jest leczenie bez barier. Misja Szpitala określa Politykę Jakości.

Profil działalności

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie jest jednym z największych i najnowocześniejszych szpitali wchodzących w skład Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – szpitali, szpitali specjalistycznych i sanatoriów, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. CSK MSWiA mieści się niemal w samym centrum Warszawy, w dzielnicy Mokotów, przy ulicy Wołoskiej 137. Jest jednym z sześciu szpitali na terenie Warszawy posiadających lądowisko dla śmigłowców i jednym z dwóch na terenie lewobrzeżnej Warszawy.

Pracujący w Centralnym Szpitalu Klinicznym personel średni i wyższy stanowi wysoce wykwalifikowany – zarówno pod względem fachowym, jak i naukowym – zespół. Potwierdzeniem powyższego jest ciągle wzrastająca liczba pacjentów chcących się tu leczyć.

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie jest nowoczesnym ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym przyjaznym pacjentom i ich rodzinom, ośrodkiem medycznym łączącym wszystkie etapy leczenia poczynając od podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez leczenie specjalistyczne, leczenie szpitalne oraz rehabilitację. W ramach szpitala przy ul. Wołoskiej 137 działa 7 oddziałów, 19 klinik, 4 przychodnie, 39 poradni, 9 pracowni diagnostycznych, 5 zakładów diagnostycznych, ponadto CSK MSWiA prowadzi  4 polikliniki na terenie woj. mazowieckiego z własnymi poradniami, przychodniami i pracowniami diagnostycznymi.

Świadczenia zdrowotne są udzielane przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie oraz w:

Zrealizowane projekty

 • ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego:
  • Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Doposażenie w sprzęt medyczny Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie w celu poprawy jakości oferowanych świadczeń.
 • ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
  • Poprawa jakości świadczenia usług medycznych w zakresie chirurgii małoinwazyjnej w Klinice Chirurgii Gastroenterologii i Transplantologii
  • Modernizacja Oddziału Chorób Dziecięcych i Noworodkowych z Centrum Alergologii i Dermatologii Dziecięcej
  • Poprawa jakości świadczenia usług medycznych w zakresie chirurgii małoinwazyjnej w Klinice Chirurgii Gastroenterologii i Transplantologii

Ponadto, ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadzono termomodernizację następujących budynków CSK MSW: A, B, C, D, E, F, G, I, Ł, Ł2.

Badania kliniczne

Do 2014 r. w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie zrealizowano i zakończono 277 badań klinicznych. W chwili obecnej jest w trakcie realizacji 145 badań klinicznych w 14 jednostkach Centralnego Szpitala Klinicznego.

Programy zdrowotne

Przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejścia do budynków zaopatrzone są w podjazdy, w budynkach znajdują się windy. Na stronie Szpitala jest dostępna mapa obiektu, na której można odnaleźć oddział/klinikę/poradnię/przychodnię, zapoznać się ze ścieżką dojścia oraz zaplanować dojście z uwzględnieniem potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Co nas wyróżnia

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie jest ośrodkiem innowacyjnych procedur i zabiegów medycznych.

Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce wykonuje zabiegi usuwania elektrod endokawitarnych i układów stymulujących serce.

W Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii dokonuje się unikatowego w skali kraju jednoczesnego przeszczepienia trzustki i nerki, przeszczepienia trzustki u osób z cukrzycą typu I, a także u osób z cukrzycą typu II oraz u pacjentów po wcześniejszym usunięciu całej trzustki.

Lekarze w tej klinice stosują również neuromonitoring operacji tarczycy. Neuromonitoring to elektroniczne monitorowanie nerwów krtaniowych wstecznych podczas operacji resekcyjnych tarczycy. Jest stosowany najczęściej podczas totalnych resekcji tarczycy w przypadku nowotworu tego narządu, co w znaczący sposób zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych powikłań tego zabiegu. Dzięki niej lekarz ma możliwość monitorowania ważnego nerwu, który odpowiada za mowę.  Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii jest drugim ośrodkiem w Warszawie i na Mazowszu, w którym stosuje się neuromonitoring operacji tarczycy.Informacje dla pacjentów

Oddziały

W ramach lecznictwa szpitalnego Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie zapewnia kompleksową opiekę wraz z pełną diagnostyką i leczeniem w jednej placówce, co wydatnie zwiększa komfort pacjenta i skraca czas pobytu. W klinikach i oddziałach dysponuje łóżkami pobytu całodobowego oraz łóżkami pobytu dziennego. Jednorazowo w Szpitalu może być hospitalizowanych do 1000 pacjentów.

Poradnie

 • Poradnie specjalistyczne CSK MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137
  • poradnia alergologiczna
  • poradnia audiologiczna
  • poradnia alergii skórnych
  • poradnia chirurgiczna
  • poradnia endokrynologiczna
  • poradnia endokrynologii ginekologicznej
  • poradnia hematologiczna
  • poradnia laryngologiczna
  • poradnia naczyniowa
  • poradnia ortopedyczna i chirurgii ręki
  • poradnia pulmonologiczna
  • poradnia kardiologiczna i leczenia nadciśnienia tętniczego
  • poradnia reumatologiczna
  • poradnia kardiologii inwazyjnej
  • poradnia neurologiczna
  • poradnia leczenia obrzęków limfatycznych 
  • poradnia bezdechu sennego
  • poradnia ginekologiczna
  • poradnia gastrologiczna
  • poradnia ortopedyczna
  • poradnia okulistyczna
  • poradnia nefrologiczna
  • poradnia hepatologiczna
  • centrum diabetologiczne: poradnia diabetologiczna, poradnia diabetologiczna dla kobiet w ciąży, poradnia metaboliczna, poradnia stopy cukrzycowej
  • poradnia psychogeriatryczna
  • poradnia chorób jelit
  • poradnia dermatologiczna
  • poradnia transplantacyjna
  • poradnia neurochirurgiczna
  • poradnia schorzeń tarczycy
  • poradnia badań profilaktycznych
  • poradnia otolaryngologiczna
  • poradnia leczenia bólu
  • poradnia WZW
  • poradnia chirurgii plastycznej
  • poradnia chorób piersi
  • poradnia rehabilitacyjna
  • poradnia leczenia zimnem
  • Przykliniczna Poradnia Kardiochirurgiczna,
  • Przykliniczna Poradnia Urologiczna,
  • Poradnia Logopedyczna dla Dzieci i Młodzieży
  • Centrum Osteoporozy
 • Przychodnia Medycyny Rodzinnej z Centrum Szczepień ul. Wołoska 137 w Warszawie
 • Poradnia Specjalistyczna "Frascati", ul. Wołoska 137 w Warszawie
 • Przychodnia Zdrowia Psychicznego ul. Wołoska 137 w Warszawie
 • Przychodnia dla Dzieci i Młodzieży ul. Wołoska 137 w Warszawie
 • Poliklinika przy ul. Sandomierskiej 5/7 w Warszawie
 • Poliklinika w Ciechanowie, ul. Mickiewicza 8
  • POZ dla dorosłych
  • POZ  dla dzieci
  • Poradnia okulistyczna
  • Poradnia dermatologiczna
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
  • Poradnia chirurgiczna
  • Poradnia otolaryngologiczna
  • Poradnia urologiczna
  • Poradnia ginekologiczna
  • Poradnia kardiologiczna
  • Poradnia endokrynologiczna
  • Poradnia diabetologiczna
  • Poradnia pulmonologiczna
  • Poradnia reumatologiczna
  • Poradnia neurologiczna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
  • Poradnia Badań Profilaktycznych
  • Poradnia rehabilitacyjna
 • Ambulatoria terenowe Polikliniki w Ciechanowie
  • Ambulatorium MSW w Płońsku ul.  Płocka 33
  • Ambulatorium MSW w Pułtusku ul. Piotra Skargi 31/1
  • Ambulatorium MSW w Makowie Mazowieckim ul. Kopernika 3 
  • Ambulatorium MSW w Mławie ul. Sienkiewicza 2
  • Ambulatorium  MSW w Ostrołęce ul. Kościuszki 27 tel. 29-764-34-00
   • POZ
   • Poradnia otolaryngologiczna
   • Poradnia neurologiczna
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   • Poradnia okulistyczna
 • Poliklinika w Radomiu ul. Orląt Lwowskich 5
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)
   • Poradnia Internistyczna dla dorosłych
   • Poradnia Pediatryczna
  • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)
   • poradnia alergologiczna
   • poradnia chirurgii ogólnej
   • poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • poradnia dermatologiczna
   • poradnia diabetologiczna
   • poradnia endokrynologiczna
   • poradnia gastroenterologiczna
   • poradnia ginekologiczno-położnicza
   • poradnia kardiologiczna
   • poradnia logopedyczna
   • poradnia neurologiczna
   • poradnia okulistyczna
   • poradnia otolaryngologiczna
   • poradnia pulmonologiczna
   • poradnia reumatologiczna
   • poradnia urologiczna
   • poradnia zdrowia psychicznego
 • Poliklinika w Siedlcach, ul. Starowiejska 66
  • POZ dla dorosłych
  • POZ dla dzieci
  • poradnia dermatologiczna
  • poradnia diabetologiczna
  • poradnia neurologiczna
  • poradnia ginekologiczno-położnicza
  • poradnia chirurgiczna
  • poradnia okulistyczna
  • poradnia otolaryngologiczna
  • poradnia urologiczna
  • poradnia gastrologiczna
  • poradnia badań profilaktycznych

Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe

Ośrodki opieki pozaszpitalnej

 • Oddział Alzheimerowski, Warszawa, ul. Wołoska 137
 • Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu, Warszawa, ul. Wołoska 137
 • Oddział Rehabilitacji Dziennej w Ciechanowie

Kierownictwo


 

p.o. Dyrektora - dr n. med. Zbigniew J. Król

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych - dr n. med. Artur Zaczyński

mgr Elżbieta Suprun - Zastępca Dyrektora ds. Finansów i Restrukturyzacji

 

Kadra szpitala

Kontakt

ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa

tel. 22-508-20-00

fax: 22-845-14-68

dyrekcja@cskmswia.pl

strona internetowa

Godziny otwarcia

Array
do góry