Służba Zdrowia MSWiA SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie - SP ZOZ MSWiA -

Nawigacja

SP ZOZ MSWiA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onokologii w Olsztynie


Rodzaj
szpital
Posiadane certyfikaty
Certyfikat Akredytacyjny ważny do 12.2017 r.; Certyfikat ISO na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005 ważny do 09.2016 r.
Otrzymane nagrody i wyróżnienia
2010 – 1. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali – Bezpieczny Szpital 2010; 2011 – 3. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali – Bezpieczny Szpital 2011; 2013 – 2. miejsce w Rankingu Najlepszych Szpitali „Rzeczpospolitej” 2013 – Najlepszy szpital zabiegowy, wielospecjalistyczny, onkologiczny; 2013 – 2. miejsce w Rankingu Najlepszych Szpitali „Rzeczpospolitej” 2013 – Najlepszy szpital pod względem jakości opieki medycznej; 2013 – 1. miejsce w Rankingu Najlepszych Szpitali „Rzeczpospolitej” 2013 – Najlepszy szpital w województwie warmińsko-mazurskim

Informacje o podmiocie

 

 

Panorama Szpitala

 

 

Historia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z W-MCO w Olsztynie jest placówką służby zdrowia z 70-letnią tradycją. Zalążkiem przyszłej Polikliniki było ambulatorium uruchomione w końcu czerwca 1945 roku przy ulicy Dąbrowszczaków 44. Małe i skromnie wyposażone nie mogło jednak podołać wszystkim zadaniom, dlatego rok później, jesienią 1946, w budynku przy ulicy Jagielońskiej 73 otwarto Poliklinikę ze 120 łóżkami. Wkrótce i ten obiekt okazał się za ciasny wobec nasilających się potrzeb leczniczych i wzrastającej liczby podopiecznych. W październiku 1946 r. Poliklinikę przeniesiono do gmachu przy al. Wojska Polskiego 37 zaadaptowanego na szpital. Już wówczas Poliklinika mogła poszczycić się wyśmienitą kadrą lekarską i personelem pomocniczym. Szczupła baza lokalowa nie sprostałaby jednak wymogom współczesnej medycyny, zwłaszcza że placówka otworzyła swoje drzwi szerokiej rzeszy pacjentów, w tym również niezwiązanych z resortem. W konsekwencji, w lipcu 1982 roku rozpoczęto budowę nowego szpitala, a następnie modernizację starego. Od roku 2001 szpital stanowi już kompleks nowoczesnych budynków.

Zgodnie z porozumieniem zawartym 1 czerwca 2004 roku między Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, oddziały onkologiczne Samodzielnego Zespołu Pulmonologii i Onkologii w Olsztynie: Zakład i Oddziały Radioterapii, Oddział Chemioterapii, Oddział Chirurgii Onkologicznej oraz Wojewódzką Przychodnię Onkologiczną, włączono w struktury Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie. Tym samym stał się on jedynym w województwie warmińsko-mazurskim pełnoprofilowym ośrodkiem przygotowanym do profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Wraz z uruchomieniem w roku 2008 studiów na kierunku lekarskim na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, utworzono Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej, Katedrę Onkologii, w tym Klinikę Radioterapii na bazie Zakładu oraz Oddziałów Radioterapii I-III, Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej, Oddział Kliniczny Chemioterapii oraz Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy.

***

Misja Szpitala brzmi: „Szpital przyjazny Pacjentom”.

Zakład poza Olsztynem prowadzi również przychodnię w Kętrzynie: Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Gabinet Zabiegowy, Poradnia Stomatologiczna (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 11-400 Kętrzyn).

Projekty

 1. Akredytacja
 2. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie kolektorów słonecznych, jako elementu odnawialnych źródeł energii w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
 3. Zarządzanie zmodernizowanym systemem energetycznym w ZOZ MSWiA z Warmińsko–Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
 4. Kompendium onkologii I – lepsza jakość usług przedsiębiorstw branży medycznej
 5. Kompendium onkologii II – lepsza jakość usług przedsiębiorstw branży medycznej
 6. Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług medycznych w SP ZOZ MSW z W-MCO
  w Olsztynie
 7. Poprawa efektywności administracji poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług w SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie

Wykaz aktualnie prowadzonych badań klinicznych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

***

Wdrożona polityka jakości

 Informacje dla pacjentów

Oddziały

 • Oddział Kliniczny Onkologii i Immunoonkologii z Ośrodkiem Dziennym Terapii Onkologicznej
 • Oddział Kliniczny Radioterapii z Pododdziałem Onkologicznym
 • Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej
 • Oddział Kliniczny Hematologii
 • Oddział Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki Onkologicznej
 • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Otolaryngologicznym
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym
 • Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Blok Operacyjny

Poradnie

 • Przychodnia w Olsztynie
  • Gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  • Poradnia Medycyny Pracy
  • Poradnia Ginekologiczna
  • Poradnia Okulistyczna
  • Poradnia Otolaryngologiczna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
  • Poradnia Onkologiczna
  • Poradnia Chirurgiczna
  • Poradnia Urologiczna
  • Poradnia Reumatologiczna
  • Poradnia Gastroenterologiczna
  • Poradnia Kardiologiczna
  • Poradnia Neurologiczna
  • Poradnia Endokrynologiczna
  • Poradnia Genetyczna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
  • Poradnia Chemioterapii
  • Poradnia Radioterapii
  • Poradnia Logopedii
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  • Poradnia Badań Profilaktycznych
  • Poradnia Hematologiczna
 • Centrum Zdrowia Psychicznego:
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  • Poradnia Leczenia Nerwic
  • Poradnia Seksuologiczna
  • Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
 • Zakład Usług Psychologicznych 
  • Pracownia Badań Psychologicznych
  • Pracownia Badań Psychologicznych dla Kierowców
  • Poradnia Psychologiczna
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna w Kętrzynie (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 11-400 Kętrzyn):
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna w Kętrzynie
  • Gabinet Zabiegowy w Kętrzynie
  • Poradnia Stomatologiczna w Kętrzynie

Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe

 • Rehabilitacja:
  • Zakład Usprawniania Leczniczego
   • Pracownia Masażu Leczniczego
   • Pracownia Hydroterapii
   • Pracownia Kinezyterapii
   • Pracownia Fizykoterapii
  • Oddział Rehabilitacji Dziennej
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej:
  • Pracownia USG
  • Pracownia RTG
  • Pracownia TK
  • Pracownia Mammografii
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
  • Pracownia Biopsji
 • Dział Radioterapii:
  • Zakład Radioterapii
  • Pracownia Brachyterapii
  • Pracownia Fizyki Medycznej
 • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne:
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
  • Pracownia Badań Molekularnych
  • Punkt Pobrań Krwi
  • Bank Krwi
  • Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej
  • Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej
  • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownie Diagnostyczne:
  • Pracownia Endoskopii Onkologicznej
  • Pracownia Endoskopii
  • Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej
  • Pracownia Cytologii i Histopatologii
  • Pracownia EEG

Kierownictwo

mgr Krystyna Futyma
DYREKTOR

 

dr n. med. Grzegorz Kade
ZASTĘPCA DYREKTORA ds. LECZNICTWA

prof. nzw. dr hab. n. med. Jadwiga Snarska
ZASTĘPCA DYREKTORA ds. NAUKI

mgr piel. Beata Siwik
ZASTĘPCA DYREKTORA ds. PIELĘGNIARSTWA

mgr Magdalena Sapryka
ZASTĘPCA ds. EKONOMICZNYCH/GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kontakt

al. Wojska Polskiego 37
10-228 Olsztyn

tel. Centrala: 89-539-80-00, 89-539-84-02; Sekretariat Dyrektora: 89-539-82-40; Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa: 89-539-80-15; Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa: 89-539-80-15

fax: 89-526-91-56

sekretariat@poliklinika.net

strona internetowa

Godziny otwarcia

Array
do góry