Służba Zdrowia MSWiA SP ZOZ MSWiA w Opolu - SP ZOZ MSWiA -

Nawigacja

SP ZOZ MSWiA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu


Rodzaj
szpital
Posiadane certyfikaty
ISO 9001:2008 ważny do 23.10.2017 r.; Szpital bez bólu ważny do 24.06.2017 r.
Otrzymane nagrody i wyróżnienia
-

Informacje o podmiocie

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu swoją działalnością obejmuje świadczenia opieki szpitalnej oraz ambulatoryjnej. Opieka szpitalna realizowana jest w 5 oddziałach: Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chirurgii Ogólnej, Ginekologii oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Opieka ambulatoryjna jest realizowana w 14 poradniach specjalistycznych oraz w poradni podstawowej opieki zdrowotnej.

Misją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu jest udzielanie mieszkańcom województwa opolskiego i innych regionów Polski najwyższej jakości wysokospecjalistycznej opieki medycznej, połączonej z edukacją zdrowotną oraz rozwojem działań z zakresu promocji zdrowia.

Zgodnie ze statutem placówka realizuje zadania w celu zapewnienia wszystkim pacjentom niezbędnych świadczeń medycznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, lecznictwa otwartego i zamkniętego, podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej, rehabilitacji oraz orzecznictwa w formie ambulatoryjnej, stacjonarnej i doraźnych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów służb mundurowych i pacjentów ubezpieczonych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W 2014 roku wdrożono System Zarządzania Jakością wg wymagań normy EU ISO 9001:2008 potwierdzony certyfikatem, w zakresie usług świadczonych w lecznictwie otwartym oraz lecznictwie zamkniętym.

Lokalizacja

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu posiada korzystną lokalizację, ponieważ znajduje się w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów komunikacyjnych – dworzec PKP, PKS – co ułatwia dotarcie do jednostki.

Historia SzpitalaKierownictwo

Jacek Bartosz - Dyrektor

Jacek Kłóś – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Elżbieta Mieszkowska – Naczelna Pielęgniarka

Janusz Kubaszczyk – Główny Księgowy

Kontakt

ul. Krakowska 44
45-075 Opole

tel. 77-401-11-00

fax: 77-401-11-21

sekretariat@spzozmswia.opole.pl

strona internetowa

Godziny otwarcia

Array
do góry