Nawigacja

SP ZOZ MSWiA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu


Rodzaj
sanatorium
Posiadane certyfikaty
Certyfikat ISO 22000:2005 w zakresie „Udzielanie usług w zakresie zbiorowego żywienia”, ważny do 31.07.2017 r.; Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie „Udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w zakresie uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych, udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego dorosłych i dzieci oraz rehabilitacji leczniczej”, ważny do 31.07.2017 r.
Otrzymane nagrody i wyróżnienia
2011 – „Wawrzyn Polskiej Turystyki” za działalność innowacyjną; 2013 – Gepard Biznesu – wyróżnienie za dynamiczny rozwój Sanatorium; 2015 – Złota Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju regionu

Informacje o podmiocie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu został oddany do użytku w 1965 roku. Początkowo w Sanatorium organizowane były 14-dniowe wczasy dla pracowników resortu MSW i ich rodzin a następnie 28-dniowe turnusy sanatoryjne. W budynku funkcjonowały trzy oddziały: cukrzycowy, kardiologiczny i pulmonologiczny. Dział Fizykoterapii nie był w pełni wyposażony, dlatego kuracjusze byli dowożeni do Zakładu Państwowego Uzdrowiska Kołobrzeg. Ranga Sanatorium wzrosła w 1976 roku, kiedy Ośrodek otrzymał własny Zakład Przyrodoleczniczy ze źródłem solankowym „Emilia”, dającym wysoko zmineralizowaną wodę chlorkowo-sodowo-bromkową. Pozwalało to na korzystanie z kąpieli solankowych zarówno w wannach, jak i basenie. W kolejnych latach postępował rozwój i modernizacja Sanatorium, głównie Zakładu Usprawniania Leczniczego. W latach następnych następowała intensywna przebudowa i modernizacja bazy przyrodoleczniczej, części hotelowej i gastronomicznej, co przyczyniło się do ciągłego podnoszenia świadczonych w Sanatorium usług.

Podstawowym celem działania SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Kołobrzegu jest organizowanie i prowadzenie leczenia, rehabilitacji oraz działalności profilaktycznej dostosowanej do potrzeb zdrowotnych podopiecznych. Sanatorium specjalizuje się w zakresie leczenia chorób cukrzycy, otyłości, endokrynologicznych, ortopedyczno-urazowych, reumatologicznych, osteoporozy, kardiologicznych i nadciśnienia, naczyń obwodowych, a także górnych i dolnych dróg oddechowych.

Oprócz leczenia pacjentów Narodowego Funduszu Zdrowia na turnusach sanatoryjnych prowadzimy również działalność komercyjną (leczniczy pobyt komercyjny) oraz turnusy antystresowe i profilaktyczno-rehabilitacyjne dla funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA. Sanatorium jest pionierem w dziedzinie działalności ukierunkowanej na profilaktykę zaburzeń wywołanych przez stres zawodowy.

Misja zakładu brzmi: „Naszą jakością Twój powrót do zdrowia”.

Co nas wyróżnia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu położony jest w dzielnicy uzdrowiskowej miasta w pasie nadmorskim o bukowo-dębowym drzewostanie, zaledwie 100 metrów od morza. Sanatorium oferuje ponad 59 zabiegów i usług leczniczych udzielanych przez wysoko wyspecjalizowanych pracowników medycznych.Kierownictwo

Maciej Bejnarowicz – Dyrektor 

Radosław Klukaczewski – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych

Beata Oborska – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy

Halina Góral – Przełożona Pielęgniarek, Pełnomocnik Dyrektora ds. Weteranów 

 

Kontakt

ul. Portowa 22
78-100 Kołobrzeg

tel. 94-354-46-20

fax: 94-354-46-21

sekretariat@mswia.kolobrzeg.pl

strona internetowa

Godziny otwarcia

Array
do góry