Służba Zdrowia MSWiA SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze - SP ZOZ MSWiA -

Nawigacja

SP ZOZ MSWiA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze


Rodzaj
szpital
Posiadane certyfikaty
Certyfikat ISO 9001:2008 ważny do 12.03.2017
Otrzymane nagrody i wyróżnienia
2010, 2011, 2012 – „Gazele Biznesu”; 2010 laureat konkursu „Zielona Góra bez barier” w kategorii obiekt użyteczności publicznej powyżej 200 m2, w zakresie przystosowania obiektu na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością; 2014 – wyróżnienie „Lider e-Usług 2014” przyznane przez Lubuski Urząd Marszałkowski.

Informacje o podmiocie

Historia

Początki działalności medycznej Zakładu sięgają lat 50. ubiegłego wieku. Pierwsze badania i diagnozy zrealizowane zostały w styczniu 1953 roku. W kolejnych dziesięcioleciach Zakład ulegał rozbudowie i modernizacji. Zmiany te dotyczyły zakresów działalności medycznej, jak również sfery organizacyjnej. Do obiektu z XIX wieku dobudowano w latach 80. XX w. nowe budynki przeznaczone na oddziały szpitalne i poradnie specjalistyczne. Na początku roku 2005 doszło do znaczących zmian w strukturze organizacyjnej jednostki. W wyniku działań zainicjowanych w roku 2003, przez Departament Zdrowia MSWiA nastąpiło przejęcie jednostek działających na terenie województwa lubuskiego, a dotychczas nadzorowanych przez ZOZ MSWiA w Szczecinie. Rezultatem tych przekształceń było powiększenie Zakładu o Przychodnię w Gorzowie Wielkopolskim oraz Ambulatorium Terenowe w Międzyrzeczu. Misja

Misją Zakładu jest objęcie kompleksową i fachową opieką specjalistyczną mieszkańców województwa lubuskiego, w tym funkcjonariuszy i pracowników resortu MSWiA wraz z rodzinami, uwzględniając potrzeby tej grupy zawodowej, wynikające ze szczególnej roli, jaką pełnią w naszym społeczeństwie.

Zakład jest placówką świadczącą wielospecjalistyczne usługi medyczne w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych. W swoich działaniach medycznych łączący wieloletnią praktykę, doświadczenie zawodowe oraz najnowsze osiągnięcia naukowe,wszystko to opierając na solidnie wyposażonych w sprzęt medyczny oddziałach szpitalnych i gabinetach lekarskich, oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę, która wypracowała skuteczne, bezpieczne i efektywne procedury postępowania, gwarantujące wysoki poziom, a tym samym komfort i bezpieczeństwo naszych pacjentów.

Profil działalności

Statutową działalnością jednostki jest świadczenie usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych oraz stacjonarnej opieki zdrowotnej dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Działalnością poza statutową Zakładu jest świadczenie usług medycznych komercyjnych dla wszystkich zainteresowanych oraz świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla współpracujących z jednostką organizacji państwowych – resortów mundurowych oraz firm na terenie całego województwa lubuskiego. Wykonując swoje zadania Zakład współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie konsultacji i badań specjalistycznych.

Lokalizacja

Zakład jest istotnym podmiotem w świadczeniu usług medycznych w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze usytuowany jest w bezpośredniej styczności ze Szpitalem Wojewódzkim w Zielonej Górze. Lokalizacja ta wpływa na dobrą współpracę pomiędzy zakładami, oraz daje możliwość szybkiej reakcji lekarzy w nagłych przypadkach, gdy zaistnieje potrzeba konsultacji ze specjalistami, których Zakład nie posiada. Ze względu na inny charakter działalności obu placówek, położenie to nie powoduje konkurencji, a pacjenci mają dostęp do wielu specjalistów i oddziałów szpitalnych, którymi nie dysponuje Zakład.

Wdrożona polityka jakości

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług i zmniejszenie oddziaływania Zakładu na środowisko, oraz poprawę warunków pracy personelu, opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2008, system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001: 2004 oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN-N-18001: 2004.

Przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Rejon Zakładu jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych, co potwierdza fakt uzyskana wyróżnienia w konkursie „Zielona Góra bez barier”, w kategorii obiekt użyteczności publicznej powyżej 200 m2, w zakresie przystosowania obiektu na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością.

Co nas wyróżnia

Zakład jako jedyny w regionie i jeden z nielicznych w kraju zajmuje się kompleksowym leczeniem zespołu stopy cukrzycowej w Chorób Wewnętrznych i Diabetologii i w Poradni Diabetologicznej i Leczenia Stopy Cukrzycowej. Wieloletnie doświadczenie personelu w tym zakresie i różnorakie metody leczenia pozwalają osiągać często spektakularne efekty. Zakład organizuje cykliczne konferencje naukowe – Diabetologiczne Spotkania Lubuskie.Informacje dla pacjentów

Oddziały

Poradnie

 • „Poliklinika” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze; ul Wazów 42; 65-044 Zielona Góra
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna
  • Poradnia Diabetologiczna i Leczenia Stopy Cukrzycowej
  • Poradnia Gastroenterologiczna
  • Poradnia Kardiologiczna
  • Poradnia Dermatologiczna
  • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
  • Poradnia Ginekologiczna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  • Poradnia Otolaryngologiczna
  • Poradnia Logopedyczna
  • Poradnia Urologiczna
  • Poradnia Alergologiczna
  • Poradnia Endokrynologiczna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  • Poradnia Psychologiczna
  • Poradnia Leczenia Nerwic
  • Poradnia Medycyny Pracy
 • Przychodnia w Gorzowie Wielkopolskim; ul. Walczaka 27; 66-400 Gorzów Wielkopolski:
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna
  • Poradnia Alergologiczna
  • Poradnia Neurologiczna
  • Poradnia Pulmonologiczna
  • Poradnia Okulistyczna
 • „Poliklinika” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze; Ambulatorium w Międzyrzeczu; ul. Zachodnia 8 A; 66-300 Międzyrzecz:
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna

Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe

 • „Poliklinika” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze; ul Wazów 42; 65-044 Zielona Góra
  • Zakład Rehabilitacji
  • Laboratorium Analityczne
 • Przychodnia w Gorzowie Wielkopolskim; ul. Walczaka 27; 66-400 Gorzów Wielkopolski
  • Zakład Rehabilitacji

Kierownictwo

lek. Dariusz Suchorski – Dyrektor

lek. Dariusz Suchorski – Dyrektor 

 

Romuald Susłowicz – Zastępca Dyrektora

Helena Zaleska – Główny Księgowy

Teresa Czeczott – Naczelna Pielęgniarka

Kontakt

ul. Wazów 42
65-044 Zielona Góra

tel. 68-452-77-00

fax: 68-452-77-02

dyrektor@poliklinika.zgora.pl

strona internetowa

Godziny otwarcia

Array
do góry