Nawigacja

Praca

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych w Oddziale Klinicznym Onkologii i Immunoonkologii.

Data publikacji 10.01.2017

Dyrektor SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych w Oddziale Klinicznym Onkologii i Immunoonkologii.

Dyrektor SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie wymaga, aby Oferent zainteresowany współpracą zobowiązał się do otwarcia specjalizacji z onkologii klinicznej w roku 2017.

 

Ogłoszenie oraz informacje w zakresie wymagań związanych z konkursem ofert znajdują się w załączniku SWKO (Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ) na stronie internetowej www.poliklinika.net (zakładka oferty pracy - konkursy)

 

link do ogłoszenia: http://bip.poliklinika.net/p,49,konkursy

 

Więcej informacji na temat warunków współpracy udzieli dr Paweł Różanowski, lekarz kierujący oddziałem - tel. 796-572-569.

do góry