Nawigacja

Praca

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Radioterapii, Poradni Radioterapii i Dziale Radioterapii

Data publikacji 07.04.2017

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Radioterapii, Poradni Radioterapii i Dziale Radioterapii  wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego wyżej wymienionymi jednostkami/komórkami  organizacyjnymi

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

do góry