Służba Zdrowia MSWiA Komunikat CMKP - Dla lekarzy -

Nawigacja

Dla lekarzy

Komunikat CMKP

Data publikacji 19.12.2014

w sprawie trybu postępowania o uznanie lekarzowi dotychczasowego dorobku zawodowego i naukowego za równoważny z realizacją programu specjalizacji w nowej dziedzinie medycyny, nieobjętej dotychczasowym systemem szkolenia specjalizacyjnego i dopuszczenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego został opublikowany Komunikat w sprawie trybu postępowania o uznanie lekarzowi dotychczasowego dorobku zawodowego i naukowego za równoważny z realizacją programu specjalizacji w nowej dziedzinie medycyny, nieobjętej dotychczasowym systemem szkolenia specjalizacyjnego i dopuszczenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz WNIOSEK do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza za równoważny z realizacją programu specjalizacji w nowej dziedzinie medycyny, nieobjętej dotychczasowym systemem szkolenia specjalizacyjnego.

do góry