Nawigacja

Rozpoczęcie specjalizacji

Strona znajduje się w archiwum.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI

Data publikacji 05.09.2017

1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, w szczególności w zakresie postępowania kwalifikacyjnego do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów.

W przypadku lekarza i lekarza dentysty będącego funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo zatrudnionego na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, albo pełniącego służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, należy dołączyć odpowiednio skan potwierdzony „za zgodność z oryginałem” zgody przełożonego albo pracodawcy.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dotyczącym nowych zasad dostępnym na stronie internetowej >Ministerstwa Zdrowia<.

 

Formularz "ZGODA PRACODAWCY ALBO PRZEŁOŻONEGO NA ODBYWANIE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO" dostępny jest w zkaładce "Wzory dokumentów".

do góry