Nawigacja

Konkursy

Ogłoszenie dotyczące wyboru oferentów na realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.:

Data publikacji 08.08.2018

1. Organizacja konferencji szkoleniowych dla kadry kierowniczej służb resortu spraw wewnętrznych i administracji, dotyczących zagadnień psychospołecznych, ze szczególnym wskazaniem na promowanie zdrowia psychicznego w środowisku funkcjonariuszy

do góry