Nawigacja

Konkursy

Ogłoszenie dotyczące wyboru oferentów na realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.:

Data publikacji 08.08.2018

2. Organizacja i realizacja warsztatów dla psychologów służb resortu spraw wewnętrznych i służby zdrowia MSWiA dotyczących agresji i przemocy oraz metod radzenia sobie z tego rodzaju zachowaniami i zjawiskami

do góry