Nawigacja

Wzory dokumentów

Zmiana miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Wzór wniosku o zmianę miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego. Do wniosku skierowanego do Departamentu Zdrowia MSWiA o zmianę miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnegolekarz powinien dołączyć kserokopię strony karty szkolenia specjalizacyjnego z uzupełnioną adnotacją o braku przerw w odbywaniu specjalizacji lub przedłużeniu szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza oraz o zaliczeniu zrealizowanego stażu przez dotychczasowego kierownika specjalizacji.

 

do góry